Sammanfattning – Arbetsmiljöarbetets värde och samhällskostnaderna till följd av arbetsrelaterade skador och sjukdomar

Keywords:

I den här rapporten redogör vi för resultaten av den andra fasen av EU-Oshas projekt för att uppskatta kostnaderna till följd av arbetsrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall i Europa. Två metoder har tagits fram för att uppskatta kostnaderna:

  1. En nedifrån-och-upp-metod som utgår från enskilda delar av kostnaderna – direkta, indirekta och immateriella kostnader.
  2. En uppifrån-och-ned-metod som utgår från internationella uppgifter om den ekonomiska bördan till följd av skador och sjukdomar.

Kostnadsberäkningarna har gjorts för fem länder: Finland, Italien, Nederländerna, Polen och Tyskland. För dessa länder finns det uppgifter i tillräcklig omfattning och de är representativa för Europas olika geografiska områden, industrier och sociala system. I rapporten jämför vi resultaten för varje metod, uppmärksammar styrkorna och svagheterna och undersöker konsekvenserna för de politiska beslutsfattarna.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |