Sammanfattning – Belastningsbesvär och psykosociala riskfaktorer på arbetsplatsen – statistisk analys av EU-omfattande undersökningsuppgifter

Keywords:

I den här rapporten presenteras en begreppsram för att förklara arbetsrelaterade riskfaktorer för belastningsbesvär och psykiskt välbefinnande. I rapporten analyseras uppgifter från den senaste europeiska undersökningen om arbetsvillkor och den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker för att undersöka hur yrkesrelaterade faktorer för enskilda arbetstagare (såsom biomekaniska och psykosociala faktorer) och företagens metoder för att hantera arbetsmiljöfrågor har med belastningsbesvär och välbefinnande att göra.

Eftersom det kan konstateras att vissa psykosociala faktorer i hög grad har en inverkan på belastningsbesvär och välbefinnande innehåller rapporten rekommendationer på området och det understryks att man behöver göra övergripande riskbedömningar för att minimera negativa hälsoeffekter på arbetsplatsen.

Ladda ner in: en