Jobba hos oss

Vår personal här på EU-Osha arbetar i en stimulerande multinationell arbetsmiljö. Vårt kontor finns i den spännande kulturstaden Bilbao.

Här på EU-Osha har vi alla möjliga jobbprofiler, men samtliga våra anställda − från projektledare till kommunikationsansvariga och handläggare − har den kompetens, drivkraft och entusiasm som vi behöver för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på.

Läs mer om en EU-karriär på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats.

 

Who we employ

Medborgare i EU:s 27 medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge (parter i EES-avtalet) kan ansöka om lediga tjänster vid EU-Osha.

EU-OSHA is an equal opportunity employer. We consider candidates for employment without distinction on the grounds of gender, colour, racial, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, nationality, age, sexual orientation or gender identity.

EU-Oshas meddelande om skydd av personuppgifter för urvals- och rekryteringsförfaranden: BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IS - IT - LT - LV - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SK - SL - SV 

EU-Osha tillämpar principen om lika möjligheter vid anställning. Vi behandlar sökande till tjänster utan åtskillnad på grund av kön, hudfärg, ras, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller tro, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsvariation, nationalitet, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet.

 

EU-Oshas beslut om anställning av kontraktsanställda

Arbets- och avtalsvillkoren för EU-Oshas personal bygger på tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Byråns personal består huvudsakligen av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.

  Tillfälligt anställda

Tjänster för tillfälligt anställda klassificeras efter arbetsuppgifternas art och nivå enligt följande:

 • Handläggare – tjänstegrupp (AD): omfattar 12 lönegrader från AD 5 till AD 16 som motsvarar tekniska, ledande, utredande, språkliga och vetenskapliga arbetsuppgifter
 • Assistenter – tjänstegrupp (AST): omfattar 11 lönegrader från AST 1 till AST 11 som motsvarar verkställande uppgifter, tekniskt arbete och kontorsarbete
 • Kontraktsanställda

   Längden på anställningsavtal för kontraktsanställda varierar beroende på byråns behov.
   Tjänster för kontraktsanställda klassificeras i fyra tjänstegrupper som motsvarar de uppgifter och det ansvar som ingår:

 • Tjänstegrupp IV: omfattar sex lönegrader som motsvarar ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter
 • Tjänstegrupp III: omfattar fem lönegrader som motsvarar verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter
 • Tjänstegrupp II: omfattar fyra lönegrader som motsvarar kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorschefskap och andra liknande uppgifter
 • Tjänstegrupp I: omfattar tre lönegrader som motsvarar manuellt och administrativt servicearbete
 • För kontraktsanställda vars anställningsavtal har en varaktighet på minst ett år gäller följande provanställningstider: Om avtalet har en varaktighet på mindre än 12 månader kan kontraktsanställda undantas från kravet på provanställning.

  Reserve lists

  Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

  For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

  Vacancies - Open

  Vacancies - Evaluation underway

  Vacancies - Completed

  Spontaneous applications

  På grund av det stora antalet spontanansökningar som byrån får in måste vi tyvärr meddela att vi inte har möjlighet att gå igenom alla ansökningar i detalj. Vi rekommenderar därför att du enbart sänder in ansökningar som svar på en specifik platsannons eller offentliggjord rekryteringsprocess.

  Observera att vi inte kommer att bekräfta mottagande av spontanansökningar eller praktikförfrågningar.

  Enquiries

  Om du har frågor, ta vid rekrytering kontakt med personalavdelningen osha.europa.eu

  eller per brev till: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spanien