Högre tjänstemän

Verkställande direktören

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar har arbetat på EU-Osha sedan 1998, där han har inriktat sig på områdena forskningssamordning och nya risker. Han var också ansvarig för den första europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener). Från 2012 till 2021 var han chef för EU-Oshas enhet för förebyggande och forskning, som utvecklar arbetsmiljöinnehållet för byrån. Från 2021 till dess att han formellt utnämndes till verkställande direktör 2023 hade han rollen som tillförordnad verkställande direktör.

William har en juris kandidatexamen och en magisterexamen i ergonomi. Innan han kom till EU-Osha forskade han på universitetet där han undersökte företags säkerhetskultur och arbetade inom den privata sektorn som ergonomikonsult och forskningsledare för arbetsmiljöprojekt.

Intresseförklaring – CV

Chef för kommunikations- och marknadsföringsavdelningen

Andrew Smith

Andrew började arbeta på EU-Osha år 2000. Som chef för kommunikations- och marknadsföringsenheten är han ansvarig för utvecklingen och genomförandet av alleuropeiska kommunikationsstrategier, däribland flerpartsupplysningskampanjer och e-kommunikation.

Andrew, som är utbildad samhällsvetare (Bristols universitet), har mer än 25 års erfarenhet inom kommunikation. Före sin nuvarande tjänst arbetade han i fem år som informations- och kommunikationchef på Europeiska vetenskapsstiftelsen, och 1989–1995 var han kommunikationsansvarig för Storbritanniens ekonomiska och sociala forskningsråd.

Intresseförklaring – CV

Tillförordnad chef för enheten för förebyggande och forskning

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek började på EU-Osha 2006 som projektledare. Hon har arbetat vid enheten för förebyggande och forskning med fokus på projekt om psykisk hälsa på arbetsplatsen, arbetsrelaterad stress och andra psykosociala risker såsom våld och trakasserier. Hon har även varit ansvarig för ett större projekt om arbetsmiljö i mikro- och småföretag.

Malgorzata Milczarek har en masterexamen i psykologi (Warszawas universitet) och en doktorsexamen i arbetspsykologi (Schlesiens universitet). Innan hon började på EU-Osha arbetade hon som akademisk forskare vid det centrala institutet för arbetarskydd – det nationella forskningsinstitutet (Polen).

Intresseförklaring – CV

Chef för resurs- och servicecentrumet

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo kom till EU-Osha i september 2023. Som chef för enheten för resurser och tjänster leder hon den arbetsgrupp som hanterar följande områden: personal, ekonomi, upphandling, dokumentation, intern kontroll och fastighetsförvaltning.

Innan Donianzu började på EU-Osha arbetade hon på Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) i Vigo i mer än 16 år, först som chef för ekonomi- och upphandlingssektorn och senare som biträdande chef för enheten för resurser och IKT.

Intresseförklaring – cv