Letno poročilo za leto 2017 – Povzetek

Keywords:

Predstavitev dosežkov in načrtovanje prihodnjih ciljev

Letno poročilo agencije EU-OSHA za leto 2017 predstavlja dosežke v okviru vodilnih projektov in načrtuje prihodnje cilje. Med pomembnejšimi dejavnostmi v letu 2017 sta zaključek druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih ter zaključno srečanje na vrhu v Bilbau, na katerem se je zaključila kampanja Zdravo delovno okolje za obdobje 2016–2017 in so se začele priprave na novo kampanjo za obdobje 2018–2019, Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.

Agencija EU-OSHA je bila še naprej močno prisotna na nacionalni, evropski in mednarodni ravni ter je med letom organizirala različne dogodke in se jih udeleževala. Pri izvajanju projektov je sodelovala s številnimi organi EU, še naprej prispevala k pripravi časovnega načrta EU na področju rakotvornih snovi in prejela priznanje evropske varuhinje človekovih pravic za dobro upravljanje.

Prenesi in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Dodatne publikacije o tej temi