You are here

Suedia

Guvernul şi parlamentul suedez au însărcinat Autoritatea Suedeză pentru Mediul de Lucru să asigure că mediul de lucru îndeplineşte cerinţele prevăzute de legislaţia din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, pentru ca toate persoanele să poată lucra într-un cadru corespunzător şi în permanentă îmbunătăţire. Legea suedeză privind mediul de lucru este o lege-cadru. În reglementările emise de autoritate se găsesc norme detaliate suplimentare. Autoritatea funcţionează, de asemenea, ca punctul focal suedez al Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă şi coordonează activitatea reprezentanţilor guvernului, angajatorilor şi angajaţilor, în cadrul unei reţele de parteneri.Autoritatea reprezintă guvernul suedez în cadrul Comitetului consultativ pentru sănătate şi securitate (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ACSH). Acesta este un comitet tripartit care acordă asistenţă Comisiei Europene pentru pregătirea, punerea în aplicare şi evaluarea tututor activităţilor legate de sănătate şi securitate în muncă.De asemenea, Autoritatea este reprezentată în cadrul Comitetului înalţilor responsabili ai inspectoratelor muncii (Senior Labour Inspectors’ Committee, SLIC), care oferă consultanţă Comisiei Europene şi include înalţi funcţionari ai autorităţilor din domeniul sănătăţii şi securităţii din statele membre sau echivalenţii acestora.


Datele de contact ale punctelor focale

Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
SE-112 79 Stockholm
Suedia
Contact person:
Mats RYDERHEIM
Tel: +46 10 730 96 87
Adresă de e-mail: mats [dot] ryderheim [at] av [dot] se