You are here

Portugalia

Punctul focal portughez este administrat de ACT (Autoritatea pentru Condiții de Muncă), aflată în subordinea directă a Ministerului Solidarității, Ocupării Forței de Muncă și Securității Sociale, dar care dispune de autonomie administrativă pe întregul teritoriu continental al Portugaliei. Principala misiune a ACT este aceea de a sprijini îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin promovarea politicilor de prevenire a riscurilor profesionale și prin controlarea respectării standardelor de muncă și a legislației privind sănătatea și securitatea în muncă în toate domeniile de activitate, precum și în serviciile administrației centrale și locale, inclusiv în instituțiile publice. În calitatea sa de organism tripartit, ACT colaborează cu partenerii sociali (prezenți în Consiliul consultativ) pentru a facilita diseminarea celor mai bune practici din domeniul SSM și pentru a promova campaniile europene.


Datele de contact ale punctelor focale

Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Portugalia
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
Adresă de e-mail: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt