Riscurile emergente

Munca și locurile de muncă se schimbă permanent odată cu introducerea de noi tehnologii, substanțe și procese de lucru, ca urmare a modificărilor structurale ale forței de muncă și ale pieței muncii, precum și a apariției de noi forme de angajare și de organizare a muncii. Acest context poate determina apariția de noi riscuri și provocări la adresa securității și sănătății lucrătorilor, care trebuie anticipate și soluționate în vederea asigurării unor locuri de muncă sigure și sănătoase în viitor.

Unul dintre principalele obiective ale EU-OSHA constă în identificarea și furnizarea de date credibile și de înaltă calitate referitoare la riscurile noi și emergente la adresa securității și sănătății în muncă (SSM), care să răspundă nevoilor factorilor de decizie și cercetătorilor și să le permită să adopte măsuri prompte și eficace.

În acest sens, Observatorul european al riscurilor din cadrul EU-OSHA strânge și analizează date, pe baza consultărilor cu cercetătorii și experții, a tendințelor și a factorilor subiacenți cu impact asupra locurilor de muncă și asupra securității și sănătății lucrătorilor. Observatorul elaborează documente de dezbatere, rapoarte, sinteze și vizualizări destinate factorilor de decizie, partenerilor sociali, cercetătorilor și intermediarilor de la locul de muncă de la nivelul UE și de la nivel național, furnizându-le informațiile și instrumentele necesare pentru a depăși în mod real dificultățile noi și emergente identificate.

Scopul său final este să mărească gradul de conștientizare a modului în care schimbările de orice natură – tehnologice, societale, politice și economice – pot afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor din Europa, precum și să încurajeze prevenirea promptă a dificultăților viitoare în materie de SSM, pentru a asigura securitatea și sănătatea la locurile de muncă ale viitorului.

Identificarea riscurilor emergente

Previziuni

EU-OSHA desfășoară o serie de proiecte prospective cu scopul de a evalua efectele posibile ale noilor tehnologii, ale noilor moduri de lucru și ale schimbărilor din societate asupra securității și sănătății lucrătorilor. Proiectele își propun nu doar să identifice noile riscuri pe măsură ce apar, ci și să anticipeze schimbările care ar putea avea consecințe asupra securității și sănătății la locul de muncă.

Proiectele prospective ale EU-OSHA folosesc metode variate, printre care se numără analize ale literaturii de specialitate, consultări cu experții și elaborarea de scenarii. EU-OSHA organizează ateliere pentru a aduna informații, pentru a ajuta la promovarea rezultatelor și pentru a stimula dezbaterile.

Acest program de activitate are ca scop informarea factorilor de decizie și aducerea unei contribuții la stabilirea direcțiilor de acțiune și a priorităților de cercetare. Studiile prospective pot avea un impact semnificativ asupra politicilor; de exemplu, pot ajuta factorii de decizie să găsească soluții inovatoare și încurajează abordările strategice pe termen lung.

Printre subiectele deja abordate în seria de analiză se numără locurile de muncă verzi, TIC/digitalizarea, economia circulară și schimbările climatice. 

În plus, o serie de publicații specifice de sector, care se referă la viitorul agriculturii și silviculturii, analizează oportunitățile și riscurile noi și emergente. 

Documente de dezbatere specializate

EU-OSHA publică lucrări de sinteză specializate pentru a stimula dezbateri privind viitorul muncii și problemele emergente din domeniul securității și sănătății la locul de muncă în rândul experților în SSM și al factorilor de decizie din întreaga UE. Concluziile formulate în aceste documente sugerează adesea domenii în care sunt necesare cercetări sau acțiuni suplimentare.

Câteva teme abordate până acum în seria de sinteze sunt externalizarea spre public (crowdsourcing), robotica și medicamentele de stimulare a performanțelor, imprimarea 3D, tehnologiile de supraveghere și sectorul comerțului electronic cu amănuntul.

Explorați toate documentele de dezbatere specializate referitoare la riscurile emergente