You are here

Riscuri emergente

Prevenirea eficace a riscurilor noi și emergente necesită informații actualizate și fiabile.

Pentru a-și îndeplini misiunea, EU-OSHA are nevoie de informații cu privire la apariția de noi riscuri pentru securitatea și sănătatea în muncă și a elaborat un program de cercetare cu privire la aceste subiecte încă de la începutul anilor 2000.

Observatorul european al riscurilor Observatorul european al riscurilor se află într-o poziție deosebit de favorabilă pentru a analiza informațiile privind securitatea și sănătatea în muncă în Europa, ceea ce permite: elaborarea unei imagini paneuropene de ansamblu a tendințelor și provocărilor comune; anticiparea schimbărilor; identificarea potențialelor riscuri noi. Aceste informații permit cercetătorilor și profesioniștilor să evalueze modificările care au loc la nivel de tehnologie și societate și impactul probabil al acestora asupra muncii. De asemenea, oferă informații pentru factorii de decizie, guvernele statelor membre individuale, angajatori și partenerii sociali, ajutându-i să anticipeze riscurile și să ia măsuri de atenuare a acestora. Aceste riscuri sunt definite fie ca riscuri necunoscute anterior, cauzate de modificări de ordin social/tehnic sau de descoperiri științifice, fie ca probleme mai vechi care sunt acum considerate riscuri din cauza modificării percepției publice. Acestea sunt apreciate ca fiind în creștere în cazul în care prevalența pericolelor care creează riscurile este în creștere, expunerea individuală la riscuri este în creștere sau impactul pericolului asupra sănătății este în creștere.

Activitățile EU-OSHA au inclus un studiu prospectiv pentru aprofundarea înțelegerii riscurilor emergente, cu accent pe locurile de muncă ecologice.

A fost publicat un nou studiu menit să definească domeniul de aplicare al previziunii riscurilor și provocărilor noi și emergente în domeniul SSM, care poate fi consultat în acest raport. Acest exercițiu de definire a domeniului de aplicare a indicat subiecte care ar putea fi incluse într-un viitor studiu de acest gen și oferă sugestii cu privire la cele mai potrivite metodologii de utilizat în viitor. Studiul a ținut seama de modificările imprevizibile în natura muncii, s-a referit la persistenta incertitudine economică, urmare a crizei financiare globale, și a luat în considerare modificările de natură societală, politică, economică și tehnologică.

Mai multe informații cu privire la monitorizarea riscurilor noi și emergente pot fi găsite pe pagina OSHwiki