You are here

Strategia instituțională și programele de lucru

Programele anuale de lucru au la bază strategia instituțională a EU-OSHA.

Elaborarea unei strategii pe termen lung

Strategia instituțională actuală a agenției acoperă perioada 2014-2020 și identifică șase domenii prioritare:

  1. anticiparea schimbărilor – prin proiectele noastre prospective;
  2. date și cifre – culegerea și diseminarea de informații pentru cercetători și factori de decizie prin intermediul ESENER, al rapoartelor de prezentare generală privind SSM și al sondajelor de opinie;
  3. Instrumente pentru gestionarea SSM – în special prin intermediul OiRA
  4. creșterea gradului de sensibilizare privind SSM – prin campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase și prin alte activități de sensibilizare;
  5. crearea unei rețele de diseminare a cunoștințelor – în special prin dezvoltarea OSHwiki;
  6. colaborarea în rețea și comunicarea instituțională.

Pentru mai multe informații, descărcați Strategia instituțională a EU-OSHA pentru 2014-2020, care este în concordanță cu Cadrul strategic al Comisiei Europene privind sănătatea și securitatea în muncă 2014-2020.

Planificare pentru anul următor

În fiecare an, directorul EU-OSHA pregătește, iar Consiliul de conducere adoptă un plan anual de management, prin care se stabilesc planurile agenției pentru anul respectiv. Tot aici se detaliază activitățile care urmează să fie desfășurate și obiectivele care trebuie să fie atinse.

Planul anual de management stabilește priorități clare și are rolul de a asigura utilizarea optimă a resurselor și a rețelei agenției. Anticiparea schimbărilor, campaniile de sensibilizare și fișele cu date și cifre pe teme specifice de SSM sunt câteva domenii de activitate importante.

Pentru a consulta planurile anuale de management din anii anteriori, vizitați pagina noastră cu publicații, unde veți mai găsi diverse rapoarte anuale și rapoartele anuale de activitate ale agenției, care detaliază modul în care ne-am îndeplinit obiectivele.