Instituțiile Uniunii Europene

În calitate de agenție descentralizată a UE, EU-OSHA este un organism autonom, care menține relații strânse, atât formale, cât și informale, cu instituțiile UE și cu numeroase organisme și agenții ale UE. Biroul de legătură din Bruxelles joacă un rol important în menținerea acestor legături.

EU-OSHA furnizează informații instituțiilor UE, precum și statelor membre, partenerilor sociali și comunității pentru securitate și sănătate în muncă (SSM). Instituțiile se numără printre utilizatorii principali ai produselor și serviciilor sale.  Printre relațiile formale se numără următoarele:

  1. EU-OSHA joacă un rol-cheie în punerea în aplicare a politicilor UE în domeniul SSM, în special a cadrului strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă
  2. Consiliul de administrație al EU-OSHA cuprinde reprezentanți ai Comisiei Europene (CE) și un observator numit de Parlamentul European (PE)
  3. Contribuția la bugetul EU-OSHA este stabilită prin procedura bugetară generală a UE.
  4. Există diferite mecanisme de responsabilizare, care asigură că EU-OSHA prezintă instituțiilor rapoarte exhaustive despre activitățile sale

Există și relații informale:

  1. EU-OSHA îi invită pe reprezentanții instituțiilor să participe la diferitele sale proiecte și rețele. Funcționarii Comisiei Europene se regăsesc adesea în componența comitetelor consultative sau directoare pentru proiectele EU-OSHA. Vorbitorii sau participanții de la Comisia Europeană, Parlamentul European sau alte organisme UE sunt invitați la conferințele EU-OSHA;
  2. EU-OSHA cooperează cu instituțiile pentru proiecte și evenimente și lucrează cu Consiliul pentru programele președinției, punând la dispoziție expertiză, vorbitori, moderatori sau alt tip de sprijin pentru evenimentele președinției. Se organizează evenimente comune și cu Parlamentul European;
  3. EU-OSHA este implicată în comitetele și rețelele instituțiilor UE, precum comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă și Comitetul inspectorilor de muncă principali din cadrul Comisiei Europene.
  4. EU-OSHA informează și colaborează regulat cu dialogul social european formal și cu comitetele sale de dialog sectorial.

Comisia Europeană

Parlamentul European

  • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale: EU-OSHA raportează Comisiei EMPL în mod regulat.  Comisia EMPL primește note de informare frecvente cu privire la programul de activitate și activitățile EU-OSHA, precum și cu privire la colaborarea cu deputați-cheie în Parlamentul European. 

Consiliul UE

  • Consiliul UE:  EU-OSHA colaborează sistematic cu activitățile Consiliului UE, în special prin rețeaua sa de puncte focale naționale și prin intermediul membrilor Consiliului de administrație tripartit.  De asemenea, agenția oferă asistență țărilor care găzduiesc președinția rotativă a Consiliului, prin rețeaua sa națională și în colaborare cu reprezentanțele permanente pe lângă UE din Bruxelles.