Instituțiile Uniunii Europene

Fiind una dintre agențiile descentralizate ale Uniunii Europene, EU-OSHA este un organism distinct al UE. Însă EU-OSHA menține relații strânse, atât oficiale, cât și neoficiale, cu instituțiile UE și cu multe dintre agențiile înrudite prin intermediul unui birou de legătură aflat la Bruxelles.

Relațiile oficiale cu instituții UE sunt menținute în trei moduri:

  1. EU-OSHA furnizează informații instituțiilor UE, precum și statelor membre, partenerilor sociali și comunității de securitate și sănătate în muncă (SSM). Instituțiile se numără printre principalii utilizatori ai produselor și serviciilor sale.
  2. Din componența Consiliului de conducere al EU-OSHA face parte și Comisia Europeană (CE), care are un rol important în adoptarea programelor de lucru.
  3. Bugetul EU-OSHA face parte din bugetul general al UE și se stabilește prin procedura bugetară generală a Uniunii Europene.

Există și relații neoficiale:

  1. EU-OSHA invită reprezentanții instituționali să participe la diversele sale proiecte și rețele. Oficialii CE participă periodic la comitetele consultative sau de coordonare ale proiectelor EU-OSHA. La conferințele EU-OSHA sunt invitați vorbitori sau participanți din partea CE, a Parlamentului European sau a altor organisme ale UE.
  2. EU-OSHA cooperează cu instituțiile în cadrul proiectelor și al evenimentelor și colaborează cu Consiliul la elaborarea programelor președințiilor, oferind expertiză, vorbitori sau alte forme de sprijin pentru evenimentele organizate de președinție. Se organizează și evenimente comune împreună cu Parlamentul European.
  3. EU-OSHA se implică în comitetele și rețelele instituțiilor UE, cum ar fi Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă al CE și Comitetul inspectorilor de muncă principali.
  4. EU-OSHA transmite informări periodice instanțelor europene pentru dialog social și comitetelor sectoriale de dialog social și colaborează cu acestea.

Comisia Europeană

Parlamentul European

Consiliul UE

Share this on: