Codul bunei conduite administrative

La 20 martie 2012, consiliul de administrație al EU-OSHA a adoptat Codul de bună conduită administrativă al Ombudsmanului European, care stabilește principiile pe care membrii personalului trebuie să le respecte în relațiile cu publicul.

Publicul este îndreptățit să se aștepte la o bună administrare atunci când lucrează cu un organism public. Acest lucru atrage după sine respectul față de legi și proceduri, îndeosebi față de drepturile fundamentale ale cetățenilor, precum și servicii de înaltă calitate.

Ce înseamnă cod al bunei conduite administrative?

 Codul European al Bunei Conduite Administrative, redactat de Ombudsmanul European, stabilește principiile de bază ale bunei administrări și informează personalul cu privire la normele pe care trebuie să le respecte în relația cu publicul.

Cu ajutorul acestui cod, cetățenii știu exact cum funcționează agenția și ce drepturi au în relația cu aceasta.

Obiectivul final constă în sporirea transparenței administrative, în creșterea calității serviciilor furnizate și în apropierea administrației de public.

Pentru mai multe informații cu privire la Codul Bunei Conduite Administrative, accesați site-ul  Ombudsmanului European.