CLP — Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP) aliniază legislația UE anterioară cu GHS (Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice), un sistem al Organizației Națiunilor Unite menit să identifice substanțele chimice periculoase și să informeze utilizatorii despre aceste pericole. De asemenea, prezintă legături cu dispozițiile REACH. Regulamentul CLP a intrat în vigoare la data de 20 ianuarie 2009 și și a înlocuit treptat Directiva privind clasificarea și etichetarea substanțelor periculoase (67/548/CEE) și Directiva privind preparatele periculoase (1999/45/CE). Ambele directive au fost abrogate la data de 1 iunie 2015.

Sistemul GHS a fost adoptat în multe țări din întreaga lume, iar în prezent se utilizează și ca bază a reglementărilor naționale și internaționale în domeniul transportului de mărfuri periculoase.

Comunicarea pericolelor pe care le prezintă substanțele chimice se realizează prin afișarea de cuvinte de avertizare și de pictograme pe etichete și pe fișele cu date de securitate.

Pictogramele noi, în chenar roșu, înlocuiesc familiarele simboluri de pericol de culoare portocalie.

Câțiva termeni vechi au fost înlocuiți cu termeni noi:

 • „amestecuri” în loc de „preparate”;
 • în limba engleză, „hazardous” în loc de „dangerous”;
 • „pictograme” în loc de „simboluri”;
 • „fraze de pericol” în loc de „fraze de risc”;
 • „fraze de precauție” în loc de „fraze de siguranță”;
 • cuvintele de avertizare (de exemplu, Pericol, Atenție) înlocuiesc indicațiile de pericol.

 

Descărcați afișul și pliantul nostru cu pictogramele de pericol explicate

Urmăriți-l pe Napo în... Pericol: substanțe chimice!

© Consorțiul Napo

Clasificarea

În majoritatea cazurilor, furnizorii sunt cei care trebuie să decidă cu privire la clasificarea unei substanțe sau a unui amestec. Aceasta se numește autoclasificare.

În unele cazuri, decizia privind clasificarea unei substanțe chimice se ia la nivel comunitar, în vederea asigurării unei gestionări adecvate a riscurilor. Statele membre, producătorii, importatorii și utilizatorii din aval pot propune armonizarea clasificării și etichetării unei substanțe la nivelul Uniunii Europene. Informațiile vor fi disponibile, de asemenea, în inventarul C&E.

De obicei, aceasta se întâmplă în cazul substanțelor celor mai periculoase: cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere sau sensibilizante pentru căile respiratorii, produse biocide sau fitosanitare. Toate clasificările de substanțe care au fost armonizate în temeiul legislației anterioare (Directiva privind substanțele periculoase) au devenit clasificări armonizate conform CLP. Este obligatoriu ca furnizorii să respecte această clasificare și etichetare armonizată.

Puncte esențiale

 • Urmăriți noile etichete și fișe cu date de securitate (FDS).
 • Instruiți lucrătorii să înțeleagă și să recunoască informațiile de pe etichete conform CLP.
 • Verificați ca utilizarea pe care o dați substanței sau amestecului să se regăsească în FDS și să nu fie contraindicată.
 • Urmați indicațiile înscrise pe noile etichete și în fișele cu date de securitate.
 • Verificați dacă clasificarea a suferit modificări.
 • Evaluați riscurile pentru lucrători și, dacă este necesar, actualizați evaluările riscurilor de la locul de muncă.
 • Dacă sunteți angajator, comunicați aceste modificări lucrătorilor.
 • Dacă aveți întrebări în legătură cu noua etichetă sau fișă cu date de securitate, adresați-vă furnizorului dumneavoastră.

Sursa: DG Ocuparea Forței de Muncă

Paginile web ECHA privind clasificarea substanțelor și a amestecurilor (23 de limbi ale UE)

Etichetarea

Furnizorii trebuie să eticheteze substanța sau amestecul din interiorul ambalajului în conformitate cu CLP, înainte de introducerea pe piață, dacă:

 • o substanță este clasificată ca periculoasă
 • un amestec conține una sau mai multe substanțe clasificate drept periculoase, care depășesc un anumit prag

Articolul OSHwiki privind etichetarea produselor chimice

Paginile web ECHA privind etichetarea și ambalarea (23 de limbi ale UE)

Inventarul de clasificare și etichetare

Inventarul de clasificare și etichetare (C&E) este o bază de date cu informații de bază despre clasificarea și etichetarea substanțelor notificate și înregistrate, primite de la producători și importatori. Acesta conține și lista clasificărilor armonizate cu caracter obligatoriu (anexa VI la Regulamentul CLP). Inventarul este realizat și administrat de ECHA.

Informații suplimentare