Bolile asociate muncii

Work-related diseases

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

În conformitate cu Cadrul strategic al UE privind securitatea și sănătatea în muncă 2014-2020, una dintre prioritățile EU‑OSHA este de a susține prevenirea bolilor asociate muncii. Obiectivul nu este doar de a îmbunătăți viețile lucrătorilor individuali, dar și de a reduce la minimum costurile bolilor și deceselor asociate muncii.

Numărul de accidente la locul de muncă a scăzut cu 25% în ultimii 10 ani. Cu toate acestea, bolile asociate muncii continuă să fie răspunzătoare pentru aproximativ 2,4 milioane de decese la nivel mondial în fiecare an, dintre care 200 000 de decese în Europa. 

Obiectivul activităților EU-OSHA privind bolile asociate muncii este de a furniza o bază cu dovezi pentru prevenire, politică și practică. Un alt obiectiv important este de a furniza o perspectivă de ansamblu mai clară asupra amplorii poverii reprezentate de bolile profesionale.

Bolile asociate muncii includ:

Proiecte actuale

EU-OSHA a lansat în 2015 un proiect pentru stabilirea unei perspective generale care acoperă trei domenii ale cercetării, politicii și practicii privind bolile asociate muncii:

Definiții și regulamente

O „boală asociată muncii” este o boală cauzată sau agravată de factori existenți la locul de muncă. Aceasta include multe boli care au cauze mai complexe, implicând o combinație de factori ocupaționali și non ocupaționali.

O „boală profesională” este o boală cauzată în primul rând de expunerea la locul de muncă la factori de risc fizici, organizatorici, chimici sau biologici sau la o combinație a acestor factori. Bolile profesionale sunt de obicei cele enumerate în legislația națională ca rezultând din expunerea la factori de risc la locul de muncă. Recunoașterea unei boli profesionale poate avea legătură cu acordarea unei compensații, dacă există o relație cauzală clară între expunerea profesională și boala respectivă.

Lista europeană a bolilor profesionale include recomandări privind bolile profesionale care trebuie incluse în listele naționale ale statelor membre. Acest document include, de asemenea, recomandări privind introducerea de reguli privind compensațiile, prevenirea bolilor profesionale și colectarea de date statistice.

Documentele de orientare de la nivelul UE și de la nivel național definesc criteriile de diagnosticare și de expunere pentru recunoașterea unei boli asociate muncii ca boală profesională inclusă în listă. Criterii suplimentare se aplică pentru acordarea de compensații, în general legate de gradul minim al leziunii sau al incapacității de muncă. Multe state membre publică în rapoarte anuale date privind bolile profesionale recunoscute, de exemplu, rapoarte privind starea sănătății și securității în muncă.

Ce cauzează bolile la locul de muncă?

Multe tipuri de boli, inclusiv cancerul, bolile respiratorii, bolile cardiovasculare, bolile de piele, afecțiunile musculo-scheletice și problemele de sănătate mintală, pot fi cauzate sau agravate de condițiile de la locul de muncă. Deși cauzele fundamentale ale acestor boli pot fi complexe, anumite expuneri la locul de muncă sunt cunoscute a contribui la dezvoltarea sau progresia unei boli, inclusiv:

Este important ca riscurile asociate acestor expuneri și combinației dintre acestea și cu schimbarea modelelor de la locul de muncă să fie monitorizate îndeaproape.

Sensibilizare și promovarea prevenției

Bunele practici la nivel de companie includ promovarea unei culturi a prevenirii riscurilor și a unei stări de bine la locul de muncă. Este, de asemenea, vital ca companiile să evalueze și să gestioneze riscurile și să respecte ierarhia prevenției.

Alte metode bune de a reduce apariția bolilor asociate muncii sunt utilizarea unei monitorizări proactive pentru a preveni problemele de sănătate și cultivarea unui loc de muncă mai sănătos prin activități de promovare a sănătății la locul de muncă.