Protecția datelor

Image

Noua legislație a UE privind protecția datelor oferă un grad mai mare de protecție persoanelor fizice. Aveți dreptul de a fi informat(ă) asupra momentului și modului în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate (colectate, utilizate, stocate) de către Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA).

Toate datele cu caracter personal colectate de EU-OSHA sunt prelucrate în conformitate cu prevederile noului Regulament (UE) 2018/1725 din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Ca principiu general, EU-OSHA prelucrează datele cu caracter personal numai în scopul îndeplinirii unor sarcini de interes public, în temeiul tratatelor de instituire a Comunităților Europene și al Regulamentului (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului.

Persoanele vizate au dreptul să solicite accesul la datele lor cu caracter personal, rectificarea și ștergerea datelor ori restricționarea lor sau au dreptul de a se opune prelucrării datelor.

Solicitările de exercitare a unuia dintre aceste drepturi trebuie trimise prin e-mail unității organizatorice a agenției care este însărcinată cu operațiunile de prelucrare, astfel cum se indică în declarația privind protecția datelor relevantă din operațiunea de prelucrare.

Persoanele vizate pot consulta în orice moment responsabilul cu protecția datelor al EU-OSHA (dpo osha [punct] europa [punct] eu) sau pot să sesizeze Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Mai multe informații specifice referitoare la operațiunile de prelucrare care implică date personale efectuate de EU-OSHA sunt disponibile în registrul de evidență.

Pentru politica noastră în domeniul internetului, inclusiv utilizarea modulelor cookie și opțiunea de neparticipare, citiți declarația de confidențialitate specifică. Folosim platformele de comunicare socială pentru a ne prezenta activitatea prin canalele de socializare. Fiecare canal de socializare are propria politică referitoare la modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când accesați site-urile respective. Prin urmare, va trebui să citiți cu atenție politica de confidențialitate relevantă înainte de a utiliza platformele de comunicare socială.

Pentru politica noastră în domeniul internetului, inclusiv utilizarea modulelor cookie și opțiunea de neparticipare, citiți declarația specifică privind protecția datelor. Folosim platformele de comunicare socială pentru a ne prezenta activitatea prin canalele de socializare. Fiecare canal de socializare are propria politică referitoare la modul în care vă prelucrează datele personale când accesați site-urile respective. Prin urmare, trebuie să citiți cu atenție politica relevantă privind protecția datelor înainte de a utiliza platformele de comunicare socială.

 

Normele interne privind restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost adoptate în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pot fi consultate aici.