Cooperarea cu alte agenții

Agențiile UE

EU-OSHA cooperează în mod activ cu următoarele agenții ale UE:

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) 
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) 
Fundația Europeană de Formare (ETF) 
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) 
Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) 
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

Agențiile UE în serviciul dumneavoastră

Urmăriți acest material video pentru a vedea cum contribuie agențiile UE la societatea europeană.

 

Declarație comună a șefilor agențiilor UE și ai întreprinderilor comune: Toleranță zero față de hărțuirea sexuală

EU-OSHA se angajează să aibă toleranță zero față de hărțuirea sexuală, violența de gen și hărțuirea de orice fel la locul de muncă.

La 8 martie 2018, EU-OSHA a semnat această declarație comună a agențiilor UE în sprijinul sănătății, securității și stării de bine a tuturor lucrătorilor, pe baza principiului egalității de gen și al egalității de tratament la locul de muncă.

Declarație comună a șefilor agențiilor UE și ai întreprinderilor comune:Toleranță zero față de hărțuirea sexuală

Memorandumul de înțelegere dintre Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) reprezintă majoritatea întreprinderilor din Uniunea Europeană; circa 99% din totalul întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii Europene sunt IMM-uri, iar în cadrul lor lucrează mai mult de 66% din populație (Eurostat, 2008). Tot în cadrul IMM-urilor se înregistrează 82% din totalul accidentelor de muncă și circa 90% din totalul accidentelor fatale (Eurofound, 2010). Prin urmare, obiectivul principal al dezvoltării Proiectului pentru parteneriate de comunicare (PPC) la nivel național este de a îmbunătăți modul în care abordăm IMM-urile și sectoarele de mare risc, pentru a le comunica importanța SSM.

În 2015, o nouă Declarație de cooperare între Direcția Generală Întreprinderi și Industrie [în prezent Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW)] și EU-OSHA a facilitat încheierea unui parteneriat oficial în cadrul Rețelei întreprinderilor europene.

Proiectul pentru parteneriate de comunicare (PPC) își propune să crească gradul de sensibilizare privind importanța SSM în rândul IMM-urilor și să le ofere acces ușor la informații practice și persoane de contact utile la nivel național și regional, de exemplu privind întâlnirile parteneriatelor naționale, pachetele de programe de sensibilizare și alte activități, cum ar fi premiile EEN pentru SSM.

Principalii parteneri ai EU-OSHA în atingerea obiectivelor sale sunt Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), punctele focale naționale ale EU-OSHA și membrii EEN.

Declarația de intenție privind cooperarea dintre DG GROWTH, EU-OSHA și EASME

Rețeaua întreprinderilor europene

Scopul acestui memorandum este de să consolideze cooperarea dintre ECHA și EU-OSHA, în ideea de a dezvolta sinergii și de a împărtăși cunoștințele cu privire la aspectele de interes comun printr-o cooperare sporită și, în special, printr-un schimb activ de informații. 
Memorandumul de înțelegere a intrat în vigoare la 5 mai 2010.

Memorandumul de înțelegere dintre ECHA și EU-OSHA

Declarație de intenție privind cooperarea între DG GROW, EU-OSHA și EISMEA

Proiect de parteneriat pentru comunicare

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) constituie coloana vertebrală a economiei europene. Acestea reprezintă 99 % din numărul total de întreprinderi din UE. Ele asigură locuri de muncă pentru circa 100 de milioane de persoane, sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din PIB-ul Europei și joacă un rol esențial în crearea de valoare în toate sectoarele economiei. IMM-urile aduc soluții inovatoare la provocări precum schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor și coeziunea socială și contribuie la răspândirea acestor inovații în toate regiunile Europei. Prin urmare, ele sunt esențiale pentru dubla tranziție a UE către o economie sustenabilă și digitală. IMM-urile sunt vitale pentru competitivitatea și prosperitatea Europei, pentru ecosistemele industriale, pentru suveranitatea economică și tehnologică și pentru reziliența la șocuri externe.

În 2015, o nouă Declarație de cooperare între Direcția Generală Întreprinderi și Industrie (în prezent Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri – DG GROW),  Agenția Executivă pentru IMM-uri (în prezent Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri – EISMEA) și EU-OSHA a facilitat un parteneriat oficial cu Rețeaua întreprinderilor europene (EEN).

Rețeaua întreprinderilor europene

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) oferă întreprinderilor sprijin pentru inovare și creștere la scară internațională. Este cea mai mare rețea de sprijin din lume pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și are obiective internaționale.

Rețeaua este activă la nivel mondial. Aceasta reunește experți din organizațiile membre care sunt renumiți pentru excelența lor în sprijinirea întreprinderilor.

Proiectul de parteneriate de comunicare (PPC) urmărește să sensibilizeze IMM-urile cu privire la importanța SSM și să le faciliteze accesul la informații practice și contacte utile la nivel național și regional, inclusiv la reuniuni ale parteneriatelor naționale, pachete de sensibilizare și alte activități, cum ar fi premiile pentru SSM ale EEN.

Membrii EEN se numără printre principalii parteneri care ajută EU-OSHA săși atingă obiectivele, alături de Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA) și punctele focale naționale ale EU-OSHA.