Cooperarea cu alte agenții

Agențiile UE

EU-OSHA cooperează în mod activ cu următoarele agenții ale UE:

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Fundația Europeană de Formare (ETF)
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA)
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

Agențiile UE în serviciul dumneavoastră

Urmăriți acest material video pentru a vedea cum contribuie agențiile UE la societatea europeană.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandumul de înțelegere dintre Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) reprezintă majoritatea întreprinderilor din Uniunea Europeană; circa 99% din totalul întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii Europene sunt IMM-uri, iar în cadrul lor lucrează mai mult de 66% din populație (Eurostat, 2008). Tot în cadrul IMM-urilor se înregistrează 82% din totalul accidentelor de muncă și circa 90% din totalul accidentelor fatale (Eurofound, 2010). Prin urmare, obiectivul principal al dezvoltării Proiectului pentru parteneriate de comunicare (PPC) la nivel național este de a îmbunătăți modul în care abordăm IMM-urile și sectoarele de mare risc, pentru a le comunica importanța SSM.

În 2015, o nouă Declarație de cooperare între Direcția Generală Întreprinderi și Industrie [în prezent Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW)] și EU-OSHA a facilitat încheierea unui parteneriat oficial în cadrul Rețelei întreprinderilor europene.

Proiectul pentru parteneriate de comunicare (PPC) își propune să crească gradul de sensibilizare privind importanța SSM în rândul IMM-urilor și să le ofere acces ușor la informații practice și persoane de contact utile la nivel național și regional, de exemplu privind întâlnirile parteneriatelor naționale, pachetele de programe de sensibilizare și alte activități, cum ar fi premiile EEN pentru SSM.

Principalii parteneri ai EU-OSHA în atingerea obiectivelor sale sunt Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), punctele focale naționale ale EU-OSHA și membrii EEN.

Declarația de intenție privind cooperarea dintre DG GROWTH, EU-OSHA și EASME

Rețeaua întreprinderilor europene

Scopul acestui memorandum este de să consolideze cooperarea dintre ECHA și EU-OSHA, în ideea de a dezvolta sinergii și de a împărtăși cunoștințele cu privire la aspectele de interes comun printr-o cooperare sporită și, în special, printr-un schimb activ de informații.
Memorandumul de înțelegere a intrat în vigoare la 5 mai 2010.

Memorandumul de înțelegere dintre ECHA și EU-OSHA

Declarația de intenție privind cooperarea dintre DG GROWTH, EU-OSHA și EASME

Proiectul pentru parteneriate de comunicare

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) reprezintă majoritatea întreprinderilor din Uniunea Europeană; circa 99% din totalul întreprinderilor de pe teritoriul Uniunii Europene sunt IMM-uri, iar în cadrul lor lucrează mai mult de 66% din populație (Eurostat, 2008). Tot în cadrul IMM-urilor se înregistrează 82% din totalul accidentelor de muncă și circa 90% din totalul accidentelor fatale (Eurofound, 2010). Prin urmare, obiectivul principal al dezvoltării Proiectului pentru parteneriate de comunicare (PPC) la nivel național este de a îmbunătăți modul în care abordăm IMM-urile și sectoarele de mare risc, pentru a le comunica importanța SSM.

În 2015, o nouă Declarație de cooperare între Direcția Generală Întreprinderi și Industrie [în prezent Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW)] și EU-OSHA a facilitat încheierea unui parteneriat oficial în cadrul Rețelei întreprinderilor europene.

Rețeaua întreprinderilor europene

Premiul Rețelei întreprinderilor europene pentru securitate și sănătate în muncăRețeaua întreprinderilor europene (EEN) este o inițiativă europeană emblematică, care își propune să ofere sprijin în domeniul inovării și al afacerilor pentru IMM-urile de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Rețeaua, care face parte din programul-cadru pentru competitivitate și inovare, este un ghișeu unic pentru informații privind politicile și legislația UE, oportunități de finanțare, asistență în domeniul găsirii partenerilor de afaceri și ajutor pentru dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare. Din rețea fac parte circa 600 de organizații partenere din 53 de țări, care oferă o mare varietate de servicii IMM-urilor.

Proiectul pentru parteneriate de comunicare (PPC) își propune să crească gradul de sensibilizare privind importanța SSM în rândul IMM-urilor și să le ofere acces ușor la informații practice și persoane de contact utile la nivel național și regional, de exemplu privind întâlnirile parteneriatelor naționale, pachetele de programe de sensibilizare și alte activități, cum ar fi premiile EEN pentru SSM.

Principalii parteneri ai EU-OSHA în atingerea obiectivelor sale sunt Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), punctele focale naționale ale EU-OSHA și membrii EEN.