Puncte focale naţionale

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă este o organizaţie în reţea, şi are un "punct focal" în fiecare stat membru precum şi în statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELE) şi în ţările candidate şi potenţial candidate. Aceasta îi permite EU-OSHA să reuşească mai bine crearea de locuri de muncă mai sănătoase, mai sigure şi mai productive, înlesnind un mai bun schimb de informaţii.

Punctele focale sunt numite de fiecare guvern ca reprezentantţi oficiali al EU-OSHA în ţara respectivă, fiind în general autorităţile naţionale competente pe probleme de securitate şi sănătate în muncă şi contribuind cel mai mult la implementarea programelor de activitate ale EU-OSHA.

Fiecare punct focal îşi gestionează propria reţea tripartită formată din organe guvernamentale şi reprezentanţi ai organizaţiilor lucrătorilor şi angajatorilor. Această reţea contribuie la activitatea EU-OSHA şi la mecanismul de diseminare a produselor şi informaţiilor către părţile naţionale interesate. În plus, punctele focale participă activ la planificarea şi implementarea campaniilor EU-OSHA, precum şi la numirea experţilor naţionali pentru grupurile şi seminariile agenţiei.