Albania

După semnarea Acordului de stabilizare şi de asociere (ASA) în iunie 2006, Albania a devenit parte a Procesului de stabilizare şi asociere. În acest cadru, s-au realizat progrese semnificative legate de sănătatea şi securitatea în muncă. „Strategia naţională pentru securitate şi sănătate în muncă” a fost redactată de guvern şi aprobată de parlament.A fost redactată „Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă” şi urmează să fie aprobată de parlament. S-a realizat coordonarea între instituţiile care lucrează în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi consolidarea dialogului social.Participarea Albaniei în reţeaua Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) este foarte importantă pentru funcţionarea sistemului naţional de securitate şi sănătate în muncă, în aceeaşi măsură în care sprijinul Agenţiei este important pentru punctul focal naţional.Punctul focal naţional are patru roluri strategice: organizarea reţelei naţionale; participarea la procedurile consultative ale agenţiei; gestionarea sitului punctului focal naţional şi organizarea campaniei „Săptămâna europeană pentru sănătate şi securitate în muncă”.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al