Lituania

În Lituania, politica de stat privind sănătatea şi securitatea în muncă este pusă în aplicare de Ministerul Securităţii Sociale şi al Muncii (împreună cu Ministerul Sănătăţii). Inspectoratul Naţional al Muncii, care funcţionează sub auspiciile Ministerului Securităţii Sociale şi al Muncii, răspunde de prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, de sănătatea şi securitatea la locul de muncă, de prevenirea nerespectării actelor juridice în domeniul muncii, precum şi de verificarea respectării Codului Muncii al Republicii Lituania şi a legislaţiei şi actelor juridice standard în materie de securitate şi sănătate în muncă şi care reglementează relaţiile dintre angajatori şi angajaţi la nivelul întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor sau altor structuri, indiferent de forma lor juridică, de tipul şi domeniul de activitate, inclusiv în cazul în care angajatorul este o persoană fizică (Legea privind inspecţia naţională a muncii nr. IX-1768, Monitorul Oficial, 2003, nr. 102-4585).Principalele acte juridice care reglementează politica în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi aplicarea acesteia în Lituania sunt Codul Muncii şi Legea privind sănătatea şi securitatea în muncă (nr. IX-1672, Monitorul Oficial, 2003, nr. 70-3170).Sarcinile punctului focal naţional din Lituania al Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă sunt îndeplinite de Inspectoratul Naţional al Muncii. Punctul focal coordonează reţeaua de informare lituaniană privind sănătatea şi securitatea în muncă (SSM) care include organizaţii patronale şi ale salariaţilor, instituţii publice şi academice, precum şi organisme care pun în aplicare politica de stat în domeniul SSM.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt