Grecia

Toate aspectele legate de securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) la nivel naţional sunt în responsabilitatea Ministerului Muncii şi Securităţii Sociale. Direcţia Generală pentru Condiţiile de Muncă şi Sănătate, responsabilă în materie de legislaţie, strategie, organizare, informare, educare, formare şi cercetare în domeniul SSM, şi Inspectoratul de Muncă (S.EP.E.), care reprezintă autoritatea de inspecţie şi punere în aplicare a legislaţiei muncii, sunt principalele autorităţi competente de stat.Partenerii sociali neguvernamentali în domeniul SSM deţin un rol esenţial pentru obiectivul comun de îmbunătăţire a mediului de lucru şi de reducere la minim a numărului de accidente de muncă şi boli profesionale, prin intermediul dialogului social din domeniul SSM.Punctul focal elen, prin colaborarea cu partenerii sociali şi alte organizaţii, şi-a asumat, printre altele, efortul de a coordona şi gestiona funcţionarea reţelei naţionale de informaţii în domeniul SSM.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr