Tinerii și sănătatea și securitatea la locul de muncă

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Statisticile arată că tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani sunt mai predispuși la accidente grave la locul de muncă decât adulții mai în vârstă. Ei pot fi expuși unor condiții de muncă inadecvate, care să ducă la apariția unor boli profesionale fie chiar din tinerețe, fie mai târziu în viață.

Fiind nou veniți în câmpul muncii, este posibil ca tinerilor să le lipsească experiența și, adesea, maturitatea fizică și psihologică. Este posibil ca ei să nu acorde importanța cuvenită riscurilor cu care se confruntă. Există și alți factori care îi expun pe tineri unor riscuri mai mari, precum:

  • nivelul insuficient de competențe și de formare;
  • necunoașterea drepturilor proprii și a obligațiilor angajatorului;
  • insuficientă încredere pentru a semnala eventualele probleme;
  • nerecunoașterea de către angajatori a protecției suplimentare de care au nevoie lucrătorii tineri.

EU-OSHA elaborează statistici, monitorizează riscurile la care sunt expuși tinerii și sprijină schimbul de bune practici pentru ca aceștia să fie protejați la locul de muncă.

Drepturile și responsabilitățile angajatorilor

Este responsabilitatea angajatorilor să protejeze sănătatea și securitatea lucrătorilor, acordând o atenție specială lucrătorilor tineri. Angajatorii trebuie să evalueze riscurile înainte ca tinerii să înceapă lucrul și să adopte măsurile necesare pentru a-i proteja.

Tinerilor trebuie să li se încredințeze sarcini adecvate și să li se asigure formarea și supravegherea corespunzătoare. Angajatorii ar trebui să promoveze o cultură solidă a siguranței și să îi implice pe angajații tineri în aspectele legate de siguranță. Există reguli speciale care se aplică în cazul angajaților cu vârsta sub 18 ani.

Directiva 94/33/CE a Consiliului stabilește obligațiile legale ale angajatorilor. Aceste obligații sunt incluse în reglementările fiecărui stat membru. Organizațiile naționale din domeniul sănătății și securității, precum și sindicatele constituie bune surse de recomandări.

Citiți fișa informativă pentru angajatori.

Drepturile și responsabilitățile lucrătorilor tineri

Tinerii au dreptul să pună întrebări, să semnaleze motive de îngrijorare și să refuze să desfășoare activități care nu prezintă siguranță.

Totodată, au responsabilitatea de a urma politicile în materie de SSM și de a se preocupa de siguranța proprie și a colegilor.

Dacă sunteți un tânăr lucrător și aveți o problemă, cel mai important lucru este să o comunicați cuiva. Discutați cu șeful dacă este posibil. Dacă nu, atunci discutați cu persoana responsabilă de protecția muncii, cu un specialist în medicina muncii sau cu un părinte, un tutore sau un coleg de încredere. Organizațiile naționale din domeniul sănătății și securității, precum și sindicatele constituie bune surse de recomandări.

Citiți fișa informativă pentru lucrătorii tineri.

Recomandări pentru cadrele didactice și părinți

Cadrele didactice joacă un rol important în acest domeniu. Dacă îi ajută pe tineri să înțeleagă riscurile de la o vârstă fragedă și reușesc să le insufle o bună atitudine față de prevenirea lor, îi vor ajuta să rămână în siguranță pe tot parcursul vieții.

Cu ajutorul popularului personaj Napo, EU-OSHA a creat o serie de instrumente educative privind securitatea și sănătatea în muncă pentru învățători, cu scopul de a prezenta copiilor din clasele primare teme de sănătate și securitate, într-un mod educativ, dar și distractiv și plin de imaginație, prin vizionarea filmelor cu Napo și prin activități creative.

Cadrele didactice implicate în organizarea cursurilor de formare profesională sau a stagiilor de pregătire ar trebui să verifice condițiile de sănătate și securitate împreună cu angajatorii.

Aflați mai multe despre integrarea sănătății și securității în educație.

Părinții îi pot sprijini pe tineri asigurându-se că aceștia își înțeleg drepturile și responsabilitățile, dar și vorbindu-le despre muncă și facultate, precum și despre sănătate și securitate.

Citiți fișa informativă pentru părinți.