Activitatea de cercetare privind riscurile psihosociale și sănătatea mintală

© fizkes - stock.adobe.com

Pe baza activităților sale anterioare privind riscurile psihosociale, a proiectelor relevante privind digitalizarea și afecțiunile musculoscheletice, EU-OSHA derulează un proiect de cercetare (2022-2025) cu scopul de a furniza informații fiabile și aprofundate privind riscurile psihosociale și sănătatea mintală la locul de muncă pentru politici, prevenție, sensibilizare și practică. Activitatea se leagă, de asemenea, de o activitate paralelă în sectorul sănătății și al asistenței sociale.

Aceasta se va concretiza în campania EU-OSHA „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2026-2028, care se concentrează asupra sănătății mintale și a riscurilor psihosociale la locul de muncă în „grupuri, sectoare și domenii profesionale noi și neglijate”.

Activitatea agenției sprijină totodată acțiunea Comisiei Europene privind Abordarea cuprinzătoare a sănătății mintale.

 

Obiectivele activității sunt:

  • utilizarea cercetărilor existente și a noilor date pentru a îmbunătăți înțelegerea cauzelor care stau la baza riscurilor psihosociale și a practicilor eficace de prevenție din diferite sectoare, profesii și grupuri;
  • identificarea inițiativelor de succes privind prevenirea și gestionarea riscurilor psihosociale la locul de muncă și promovarea sănătății mintale la locul de muncă în rândul unui public larg;
  • îmbunătățirea cunoștințelor și stimularea discuțiilor privind politicile și măsurile de prevenție la nivel național în rândul factorilor de decizie politică și al profesioniștilor din domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

Sarcinile activității de cercetare includ analiza literaturii de specialitate, culegerea și analiza datelor, identificarea celor mai bune practici, studii de caz, instrumente practice și materiale de sensibilizare.

 

Proiectul cuprinde următoarele domenii de cercetare:

 

Fapte și cifre privind riscurile psihosociale la locul de muncă

Avem nevoie de informații din toată Europa despre prevalența și costurile riscurilor psihosociale la locul de muncă pentru a sprijini factorii de decizie de la nivelul UE și de la nivel național să-și direcționeze mai bine instrumentele și acțiunile. Acest domeniu de cercetare include rezultatele sondajului „Eurobarometru Flash – Pulsul SSM” din 2022 și ale sondajului ESENER. O activitate de cercetare separată reunește și analizează date din surse oficiale relevante și fiabile pentru a ne îmbunătăți înțelegerea prevalenței și a cauzelor care stau la baza riscurilor psihosociale la locul de muncă. 

 

Politici și practici privind gestionarea riscurilor psihosociale la locul de muncă

Acest domeniu de cercetare analizează modul în care diferite state membre abordează prevenirea riscurilor psihosociale la locul de muncă, prin descrierea acțiunilor întreprinse de statele membre selectate și prin identificarea factorilor de succes și a provocărilor. 

 

Sectoare și diversitate/grupuri vulnerabile 

Riscurile psihosociale la locul de muncă reprezintă o preocupare deosebită în anumite profesii. Acestea au fost mai puțin analizate la anumite grupuri de lucrători care se pot confrunta cu probleme specifice.  Acest domeniu de cercetare analizează impactul riscurilor psihosociale asupra anumitor sectoare și profesii, precum și practicile de prevenție conexe. Este vorba de lucrătorii cu o situație socioeconomică precară, precum și de sectorul construcțiilor și de cel agricol. 

 

Riscurile psihosociale și sănătatea

Riscurile psihosociale apar din cauza unei proiectări, organizări și gestionări deficitare a muncii, precum și a unui context social deficitar al muncii și pot avea rezultate psihologice, fizice și sociale negative. Acest domeniu de cercetare cuprinde îmbunătățirea cunoștințelor privind riscurile psihosociale și sănătatea.

 

Violența și hărțuirea

Acest domeniu de cercetare analizează actele de violență comise de terți, precum pacienți, clienți și alți membri ai publicului, intimidarea și hărțuirea la locul de muncă, precum și legăturile dintre securitatea și sănătatea în muncă și violența domestică. 

 

Întoarcerea la locul de muncă și sprijinirea lucrătorilor cu probleme de sănătate mintală 

Acest domeniu de cercetare furnizează bune practici de sprijinire a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, legate sau nu de locul de muncă, pentru a rămâne în câmpul muncii sau a se întoarce la locul de muncă după o absență din motive medicale.

 

Orientări și instrumente

Acest domeniu oferă resurse pentru gestionarea riscurilor psihosociale.