Rolul nostru

Image

Ne străduim să facem ca locurile de muncă din Europa să devină mai sigure, mai sănătoase și mai productive – spre binele întreprinderilor, al lucrătorilor și al autorităților publice. Promovăm o cultură de prevenire a riscurilor pentru a îmbunătăți condițiile de muncă din Europa.

Descoperiți EU-OSHA: urmăriți videoclipul nostru de prezentare!

Activitățile noastre principale

 • Campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase – campaniile noastre cu durata de doi ani cresc nivelul de conștientizare a problemelor legate de sănătatea și securitatea în muncă (SSM) în întreaga Europă
 • Proiectul online interactiv de evaluare a riscurilor (OiRA) – punem la dispoziție instrumente online de evaluare a riscurilor prin care întreprinderile mici și mijlocii să își poată evalua și gestiona riscurile profesionale
 • Sondajul ESENER – acest sondaj amplu examinează modul în care sunt gestionate sănătatea și securitatea la locul de muncă în Europa
 • OSHwiki – o enciclopedie online realizată prin colaborare, care conține informații precise și de încredere privind SSM
 • Proiecte prospective – scoatem în evidență și studiem riscurile noi și emergente în materie de SSM prin intermediul unor proiecte specifice de anticipare a riscurilor
 • Perspective generale asupra SSM – oferim treceri în revistă a temelor specifice de SSM și identificăm prioritățile
 • Filmele cu Napo – o serie de scurte filme mute, amuzante, care prezintă teme importante legate de securitatea și sănătatea în muncă

Acționăm prin:

 • campanii – menite să sensibilizeze și să ofere informații privind importanța SSM pentru lucrători, pentru întreprinderi și pentru atingerea obiectivelor politicilor europene;
 • prevenirea riscurilor – proiectăm și ajutăm la dezvoltarea de instrumente practice pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, ajutându-le să-și evalueze riscurile profesionale și să facă schimb de cunoștințe și bune practici privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • parteneriate – colaborăm cu autoritățile publice cu organizații patronale și sindicale, cu organisme și rețele europene și cu companii private. Rețeaua noastră de puncte focale este cheia succesului eforturilor noastre;
 • cercetare – identificăm și evaluăm riscurile noi și emergente din sfera profesională și integrăm sănătatea și securitatea în muncă în domenii precum educația, sănătatea publică și cercetarea.