Proiectul SSMEFP: SSM în domeniul educației și formării profesionale

Image by OKNord from Pixabay

Proiectul SSMEFP al EU-OSHA vizează sensibilizarea profesorilor și elevilor din domeniul educației și formării profesionale (EFP) cu privire la securitatea și sănătatea în muncă (SSM) și furnizarea de informații și resurse practice la nivel regional și național în toate țările UE, AELS și în țările în curs de aderare.

Difuzarea mesajelor: parteneri paneuropeni și ambasadori naționali

Proiectul vizează construirea unei rețele vaste, valorificând rețelele existente ale punctelor focale naționale ale EU-OSHA și ale organizațiilor partenere europene – Asociația Europeană a Institutelor de Formare Profesională (EVBB) și Forumul european al educației și formării tehnice și profesionale (EfVET).

În fiecare țară, ambasadorii SSMEFP, desemnați de EVBB și EfVET, cu sprijinul punctelor focale naționale, sunt responsabili de coordonarea și promovarea activităților de proiect în cadrul rețelelor lor și al centrelor naționale de educație profesională. Ambasadorii SSMEFP prezintă EU-OSHA și un raport cu privire la realizarea activităților.

Proiectul a fost testat cu succes în șase țări – Belgia, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia și Spania – înainte de a fi aplicat pe scară mai largă.

Inițiative SSMEFP naționale

Sprijinul pentru activitățile SSMEFP este disponibil prin intermediul instrumentului de asistență pentru puncte focale (FAST) al EU-OSHA. Următoarele exemple ilustrează gama de inițiative coordonate de ambasadorii SSMEFP și de punctele focale naționale care au fost luate în cadrul proiectului:

  • În Portugalia, un eveniment și un concurs video au promovat mișcarea și exercițiile de întindere ca modalități de prevenire a AMS.
  • În Țările de Jos, prelegerile intitulate „Safe working with Common Sense” („Siguranța muncii și bunul simț”) sunt organizate de experți în cadrul colegiilor profesionale din întreaga țară.
  • În Belgia, instrumente precum OiRA și Napo pentru cadre didactice sunt promovate prin intermediul rețelelor profesionale și există în plan un proiect de sensibilizare cu privire la Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni.