Identificarea problemelor de sănătate prin supravegherea sănătății

Expunerile specifice adverse la locul de muncă și efectele lor conexe asupra sănătății pot fi identificate și monitorizate prin depistarea medicală și supravegherea sănătății în muncă, folosind:

  • examinări medicale de sănătate personalizate pentru expunerile și condițiile de la locul de muncă
  • teste biologice (inclusiv biomonitorizare) pentru indicatori specifici de risc.

Programe de supraveghere a sănătății trebuie instituite numai dacă îmbunătățesc protecția și prevenirea împotriva riscurilor și îndeplinesc patru criterii: nevoie, relevanță, valabilitate științifică și eficiență. Acestea sunt în mod normal organizate de serviciile de sănătate pentru medicina muncii. Comisia Internațională privind codul de etică al sănătății în muncă menționează niște criterii etice pentru supravegherea sănătății.

Unele directive europene și texte de legislație națională menționează metodologia și conținutul supravegherii sănătății pentru factori specifici. Trebuie păstrate dosare de evidență, iar lucrătorii trebuie informați cu privire la rezultate. Cu toate acestea, având în vedere că informațiile sunt confidențiale, angajatorul este informat numai cu privire la capacitatea lucrătorilor de a lucra și de măsurile care trebuie luate la locul de muncă.

Cerințele pentru a face disponibile datele privind monitorizarea și supravegherea sănătății și regulile specifice pentru păstrarea evidențelor sunt, de asemenea, stipulate în directive. De exemplu, Directiva privind agenții cancerigeni și mutageni stipulează că evidențele trebuie păstrate pentru o perioadă de 40 de ani.