Multilingvismul în cadrul EU-OSHA

Image

Multilingvismul este un element esențial pentru o comunicare incluzivă în Uniunea Europeană și în orice organizație paneuropeană. Prin punerea la dispoziție în mai multe limbi a informațiilor, analizelor și instrumentelor pe care le realizează, EU-OSHA poate să se adreseze mai multor oameni.

Depășirea barierelor lingvistice

EU-OSHA depune eforturi pentru a-și disemina mesajele pe o scară cât mai largă, integrând multilingvismul în activitățile sale de zi cu zi. Agenția participă și la proiecte inovatoare în acest domeniu, în colaborare cu alte organizații ale UE.

Pentru EU-OSHA, multilingvismul reprezintă atât un principiu fundamental care trebuie respectat, cât și o alegere pragmatică menită să ajute agenția să-și îndeplinească misiunea.

EU-OSHA își propune să gândească creativ și să se asigure, într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, că activitățile sale sunt înțelese de cetățenii UE indiferent de limba pe care o vorbesc aceștia. Iată câteva exemple:

Unele dintre materialele produse de EU-OSHA sunt disponibile în 25 de limbi europene. Altele, cum ar fi unele publicații, sunt traduse la cererea punctelor focale naționale. Punctele focale au un rol activ în evaluarea nevoii de traduceri și în monitorizarea calității lor.

Site-ul oficial al EU-OSHA

Cea mai mare parte a conținutului site-ului EU-OSHA este multilingvă; secțiunile principale și toate temele de interes, precum și toate comunicatele de presă publicate pe site sunt disponibile în 25 de limbi.

În 2017, EU-OSHA, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene au câștigat împreună Premiul pentru bună administrare al Ombudsmanului European la categoria Excelență în furnizarea de servicii axate pe cetățean/client, pentru munca inovatoare depusă în cadrul unui proiect de gestionare mai facilă a traducerii site-urilor multilingve.

Campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase

Campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase au ca scop sporirea gradului de conștientizare pe tot cuprinsul Europei, adresându-se unui număr cât mai mare de oameni și de afaceri mici. EU-OSHA consideră că este important ca aceste campanii să fie accesibile unui public cât mai larg, prin urmare agenția a tradus toate materialele de bază ale fiecărei campanii în 25 de limbi, inclusiv site-ul dedicat campaniei, care este rezerva principală de informații și instrumente legate de campanie. Traducerea celorlalte materiale și publicații referitoare la campanie poate fi efectuată de punctele focale, care pot decide ce materiale sunt cele mai valoroase pentru scopul lor.

Ajutor pentru asigurarea unor traduceri de înaltă calitate

EU-OSHA, în colaborare cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) și cu Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, a derulat un proiect de actualizare și extindere a tezaurelor lor multilingve de terminologie în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), cu scopul de a ajuta traducătorii să realizeze versiuni consecvente, precise și actuale ale textelor legate de SSM.

Tezaurul multilingv este acum integrat în sistemul de gestionare a conținutului site-ului EU-OSHA. Acesta conține 2 000 de termeni noi cu traduceri directe, definiții, trimiteri la surse și la context, incluși în IATE (Baza interinstituțională de date terminologice a Uniunii Europene, gestionată de CdT) și în EuroVoc (tezaurul multilingv al Oficiului pentru Publicații). Toate traducerile au fost revizuite de punctele focale naționale ale agenției, pentru a se asigura corectitudinea lor.

Termenii sunt utilizați pentru etichetarea publicațiilor și a altor tipuri de conținut, astfel încât utilizatorii să poată găsi mai ușor și mai eficient date din domeniul SSM.

În cadrul Campaniei pentru locuri de muncă sigure și sănătoase, EU-OSHA a elaborat și glosare în anumite domenii de cunoaștere din sfera SSM. Acestea se găsesc pe site-ul campaniei și în secțiunile relevante ale site-ului oficial.