You are here

Contactați-ne

Agenția pregătește, colectează, analizează și difuzează informații despre sănătatea și securitatea în muncă (SSM) cu scopul de a îmbunătăți aceste aspecte pretutindeni în UE.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Vă rugăm să rețineți că agenția:

 • nu poate da persoanelor particulare sfaturi personale cu privire la starea sănătății și securității lor și nici gestionează plângeri referitoare la condițiile de muncă;
 • nu poate furniza informații specifice care țin de un singur stat membru, cum ar fi legislație, standarde sau statistici;
 • nu poate efectua cercetări pentru a furniza, la cerere, informații specifice, având în vedere resursele limitate de care dispune. Nu deținem alte informații sau publicații în plus față de cele pe care le puteți găsi pe rețeaua noastră de site-uri;
 • nu poate să își dea avizul cu privire la bunuri sau servicii și nu poate contribui la comercializarea acestora;
 • nu organizează și nici nu certifică cursuri de formare în domeniul sănătății și securității în muncă;
 • nu are competențe în elaborarea legislației UE.

Pentru alte probleme, vă sugerăm mai jos câteva surse alternative de informații.

Dacă prezentul răspuns standard nu lămurește întrebarea dumneavoastră, vă sugerăm să verificați secțiunea „FAQs” (întrebări frecvente) sau să ne trimiteți un mesaj prin intermediul formularului de contact. Ne puteți scrie în oricare din limbile oficiale ale UE, dar vă rugăm să rețineți că pot apărea întârzieri datorită procesului de traducere a mesajului dumneavoastră și a răspunsului nostru. Deoarece întregul personal al agenției vorbește limba engleză, este posibil ca mesajele primite în engleză să primească un răspuns mai rapid. Ne străduim să răspundem întrebărilor cât mai repede posibil.

Alte surse de informații utile

Dacă întrebarea dumneavoastră nu intră în sfera de activitate a agenției, este posibil să găsiți un răspuns de la următoarele organizații sau pe următoarele site-uri:

Statele membre ale UE

Pentru întrebări legate de un anumit stat membru: consultați site-ul web al Punctului focal respectiv.

Legislație

Informații despre legislație: vizitați site-ul Eur-Lex al Comisiei, care oferă acces liber la legislație (inclusiv la tratate, jurisprudență, propuneri legislative etc.) în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Statistici

Mai întâi, vizitați paginile noastre dedicate statisticilor la nivel european. Comisia Europeană are propriul serviciu de informații statistice, Eurostat: puteți găsi statistici relevante la secțiunea „Population and social conditions” (Populație și condiții sociale), subsecțiunea „Health” (Sănătate).

Probleme de sănătate publică

DG Sănătate și Consumatori

Comisia Europeană

Site-ul internet al Comisiei Europene. Pentru informații suplimentare cu privire la instituția pe care trebuie să o contactați, puteți folosi și Serviciul Europe Direct, prin apelarea numărului 00 800 6 7 8 9 10 11, care este gratuit pe întreg teritoriul statelor membre UE și la care va răspunde un operator în limba dumneavoastră.

Serviciul Europe Direct

Serviciul Europe Direct

Ombudsmanul European

Ombudsmanul European

Parlamentul European

Parlamentul European

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene