Contactați-ne

EU-OSHA pregătește, colectează, analizează și difuzează informații cu privire la aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în scopul îmbunătățirii SSM la locul de muncă pe întreg cuprinsul Uniunii Europene.

Our websites are fully searchable and provide comprehensive coverage of OSH issues. We suggest that you try looking for the information on our corporate website and on OSHwiki.  

However, if you cannot find the concrete information you are looking for, please check to see if your query is among our Frequently Asked Questions (FAQs) below and if not get in touch using our contact form.

We’ll do our best, within our limited resources, to reply to you within two weeks. You can write to us in any of the official European Union languages, but please bear in mind that there may be some delay while we translate your message and our reply. Messages in English are likely to be answered more quickly because all our staff speak English. We aim to answer questions as quickly as possible.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN
Email: information at osha dot europa dot eu

How to reach us

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 401 68 59
Fax: +32 2 401 68 68
Email: obrien at osha dot europa dot eu

Information on how EU-OSHA processes personal data of visitors in our premises is available here:

Declarația privind protecția datelor referitoare la accesul vizitatorilor în agenție

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • 1. De unde pot obține sfaturi privind o problemă de securitate și sănătate referitoare la condițiile mele de lucru?

  EU-OSHA este un organism de informare, iar pe site-ul nostru puteți găsi informații și sfaturi utile referitoare la diferite probleme de sănătate legate de muncă, cum ar fi stresul, hărțuirea, bolile de piele etc.

  Din păcate, EU-OSHA nu este abilitată să ofere sfaturi cu privire la situații specifice privind securitatea și sănătatea, să intervină în vreo jurisprudență sau să facă demersuri pe lângă autoritățile locale sau naționale; sfatul nostru este să începeți prin a contacta punctul focal național.

  Acesta vă va pune în legătură cu organismul/autoritatea națională care vă poate ajuta.

 • 2. Cum pot solicita despăgubiri pentru un accident de muncă sau o boală profesională?

  Sistemele de compensare sunt diferite în fiecare stat membru și depind de sectorul dumneavoastră de activitate, de activitatea profesională și de statutul profesional. Informații specifice statelor membre pot fi găsite prin intermediul punctelor focale naționale, iar informații generale pentru resortisanți ai Uniunii Europene care trăiesc și lucrează în străinătate pot fi găsite prin intermediul Comisiei Europene.

 • 3. Răspunde EU-OSHA de inițiativele politice ale UE în domeniul SSM și de implementarea acestora?

  EU-OSHA este Agenția de informare a Uniunii Europene pentru securitate și sănătate în muncă. Activitatea noastră contribuie la cadrul strategic al Comisiei Europene pentru securitate și sănătate în muncă 2014-2020 și la alte strategii și programe ale UE relevante, precum Europa 2020. Cu toate acestea, EU-OSHA nu se implică în elaborarea legislației sau a politicii europene, acesta fiind rolul Comisiei Europene, și nici nu are vreo responsabilitate de inspectare a locurilor de muncă sau de aplicare a legislației europene sau naționale.
 • 4. Unde pot găsi statistici la nivelul UE cu privire la accidentele de muncă și bolile profesionale și la costurile aferente?

  Informații privind statisticile, rezultatele anchetelor și alte linkuri utile pot fi găsite în secțiunea Sondaje și statistici a acestui website. Sondajele ESENER efectuate de EU-OSHA analizează modul în care locurile de muncă europene gestionează în practică riscurile în materie de securitate și sănătate.

  Comisia Europeană deține propriul serviciu de informații statistice, Eurostat; următoarele linkuri v-ar putea fi interesa:

 • 5. Unde pot găsi statistici, standarde și texte legislative le nivel național? Informațiile sunt disponibile în mai multe limbi ale UE?

  Pe site-ul nostru, pot fi consultate informații referitoare la legislația națională privind securitatea și sănătatea în muncă. În plus, și punctul focal național este în măsură să vă ofere sfaturi cu privire la posibilitățile de a găsi resurse suplimentare. Multe dintre informațiile care apar pe website-ul unui punct focal sunt disponibile în limba țării respective. De asemenea, majoritatea statelor membre furnizează unele informații în limba engleză.

 • 6. Unde pot găsi informații referitoare la legislația europeană în materie de securitate și sănătate?

  Informații cu privire la directivele, orientările și standardele UE privind securitatea și sănătatea în muncă, grupate pe teme, pot fi găsite în secțiunea legislația privind securitatea și sănătate a acestui website. Textul complet al directivelor UE în toate limbile UE, precum și informații suplimentare, pot fi găsite pe site-ul Eur-Lex al Comisiei Europene.

  Merită reținut că directivele europene prevăd cerințele minime, iar statele membre pot adopta norme mai stricte atunci când transpun directivele SSM în dreptul național, prin urmare, este posibil să existe cerințe diferite în statele membre.

 • 7. Cum pot obține copii ale documentelor privind standardele europene?

  Membrii naționali din organizațiile de standardizare europene comercializează standardele europene drept standarde naționale și proiecte de standarde. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Comitetului European de Standardizare.
 • 8. Cum pot obține copii ale rapoartelor întocmite de EU-OSHA?

  Toate publicațiile noastre sunt disponibile în secțiunea Publicații a acestui website. Toate acestea pot fi citite online și descărcate gratuit. Copiile imprimate se pot comanda la EU Bookshop.

 • 9. Pot să reproduc material creat de EU-OSHA?

  Da, câtă vreme menționați EU-OSHA după cum urmează:

  © Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), [data]. Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.

  Vă rugăm să rețineți că nu trebuie să faceți nicio modificare de substanță asupra textului sau ilustrațiilor, fără autorizarea expresă a EU-OSHA.

 • 10. Unde pot găsi resurse în scopul formării?

  Deși EU-OSHA nu oferă resurse special pentru formare, puteți găsi informații despre subiecte relevante în secțiunea noastră Teme, iar unele publicații conțin studii de caz în domeniul formării. În plus, scurte prezentări în format PowerPoint care ar putea fi adaptate în scopul formării pot fi găsite la adresa https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Un excelent set de resurse de formare îl reprezintă seria de filmulețe de animație fără text, cu personajul Napo; acestea pot fi descărcate de pe site-ul Napo și oferă prezentări nostime și care incită la discuții pe teme legate de securitatea și sănătatea în muncă. Modulul de formare online „Napo pentru învățători” cu privire la noțiuni de bază de securitate și sănătate pentru învățământul primar este, de asemenea, disponibil gratuit. 

  În plus, în secțiunea Integrarea SSM în educație a acestui website puteți găsi informații cu privire la procesul didactic din școli.

  Alte sursele fiabile de informații sunt punctele focale naționale, Fundația Europeană de Formare, Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) și ENETOSH (Rețeaua europeană pentru educație și formare în domeniul securității și sănătății în muncă).

 • 11. Poate EU-OSHA sprijini sau promova un produs sau serviciu comercial?

  Din nefericire, EU-OSHA nu poate sprijini sau promova niciun tip de produse sau servicii comerciale.

 • 12. Ar putea fi interesată EU-OSHA să îmi finanțeze proiectul?

  În principiu, nu oferim sprijin financiar pentru proiecte externe.

  Documentul „EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders” ( Posibilități de finanțare ale UE pentru părți interesate ale EU-OSHA) oferă informații cu privire la finanțarea în UE în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă. În plus, o prezentare generală a granturilor și împrumuturilor furnizate de Uniunea Europeană este disponibilă pe site-ul Secretariatului General al Comisiei Europene, iar o prezentare generală a contractelor publice este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene.

  Dacă proiectul dumneavoastră se referă la sănătate și securitate la nivel național, vă sugerăm să vă contactați punctul focal național.