Achiziții

Procurement. Workers in an office

EU-OSHA are nevoie constantă de bunuri și servicii pentru organizarea și funcționarea sa. Licitația este modalitatea structurată de a consulta piața pentru achiziționarea acestor bunuri și servicii.

Scopul licitației deschise pentru atribuirea contractelor este dublu:

  • Asigurarea transparenței operațiunilor
  • Obținerea calității dorite a serviciilor, bunurilor și lucrărilor, la cel mai bun preț posibil

Regulamentele aplicabile, și anume Directiva 2014/24/UE, Regulamentul nr. 966/2012 (Parlamentul European și Consiliu) și Regulamentul nr. 1268/2012 (Comisia Europeană), astfel cum au fost modificate de Regulamentul 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului, obligă EU-OSHA să garanteze cea mai largă participare posibilă, în condiții egale, în procedurile de achiziții și în atribuirea de contracte.

Informații despre cum prelucrează EU-OSHA datele cu caracter personal ale ofertanților în legătură cu procedura de achiziții pot fi găsite aici:
Declarația de confidențialitate privind protecția datelor în legătură cu procedura de achiziții