You are here

Achiziții publice

Procurement. Workers in an office

Pentru organizarea și funcționarea sa, EU-OSHA are o nevoie constantă de produse și servicii. Cererile de ofertare sunt modul structurat de a consulta piața în vederea achiziționării acestor produse și servicii.

Scopul atribuirii contractelor în urma procedurilor de concurs de oferte este unul dublu:

  • să asigure transparența operațiunilor;
  • să obțină servicii, produse și lucrări la calitatea dorită, la cel mai bun preț posibil.

Normele aplicabile, și anume Directiva nr. 2004/18/CE și Regulamentul nr. 2342/2002 al Comisiei, obligă EU-OSHA să asigure o participare cât mai amplă, în condiții de egalitate, la proceduri și contracte de licitație.

Informațiile privind modul în care datele personale ale ofertanților sunt prelucrate de EU-OSHA în legătură cu achizițiile, sunt disponibile aici:
Declarație de confidențialitate privind protecția datelor în legătură cu procedurile de achiziții publice

Contractanți EU-OSHA în 2014

Contracte specifice pe baza contractelor-cadru

Contracte încheiate în 2014, sub 60 000 (procedură negociată)

Volumele totale de contracte specifice în 2014, pe baza Contractelor-cadru DIGIT

Contractanți EU-OSHA în 2013

Contracte specifice pe baza contractelor-cadru

Contracte încheiate în 2013, sub 60 000 (procedură negociată)

Volumele totale de contracte specifice în 2013, pe baza Contractelor-cadru DIGIT

Contractanți EU-OSHA în 2012

Volumele totale de contracte specifice în 2012, pe baza Contractelor-cadru DIGIT

Cereri deschise de oferte

Deocamdată nu există cereri de oferte disponibile în această secțiune.

Cereri de oferte – proceduri în curs

Cereri de oferte arhivate