Achiziții

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA are nevoie constantă de bunuri și servicii pentru organizarea și funcționarea sa. Licitația este modalitatea structurată de a consulta piața pentru achiziționarea acestor bunuri și servicii.

Scopul licitației deschise pentru atribuirea contractelor este dublu:

  • Asigurarea transparenței operațiunilor
  • Obținerea calității dorite a serviciilor, bunurilor și lucrărilor, la cel mai bun preț posibil

Actele legislative aplicabile, și anume Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, impun EU-OSHA să garanteze o participare cât mai largă, în condiții egale, în procedurile de achiziții și în atribuirea de contracte.

Informații despre prelucrarea de către EU-OSHA a datelor cu caracter personal ale ofertanților în legătură cu achizițiile publice sunt disponibile aici.