Criteriile de participare

Termenul pentru depunerea candidaturilor la Premiile pentru bune practici pentru locuri de muncă sănătoase a expirat

Ce tipuri de bune practici pot fi prezentate?

Pot fi prezentate orice exemple din viața reală privind modul în care stresul la locul de muncă și riscurile psihosociale au fost gestionate cu eficacitate. Candidaturile trebuie să indice clar cum au fost aplicate bunele practici la locul de muncă (exemplele ipotetice nu vor fi luate în considerare) și pot include dovezi cu privire la:

 • evaluarea aprofundată a riscurilor psihosociale la locul de muncă, urmată de activități practice de prevenire sau de reducere a riscurilor psihosociale, desfășurate în cadrul unei abordări participative;
 • măsuri organizaționale menite să reducă stresul la locul de muncă, inclusiv măsuri de intervenţie primară (eliminarea riscurilor), secundară (protecția lucrătorilor împotriva riscurilor care nu pot fi eliminate) și terţiară (sprijinirea lucrătorilor care sunt afectați de stres și de probleme psihosociale);
 • intervenții organizaționale axate pe rolul cadrelor de conducere de nivel superior și mediu în crearea unui climat psihosocial propice de muncă;
 • punerea în practică a unei abordări globale a sănătății și securității în muncă, inclusiv evaluarea și gestionarea riscurilor psihosociale și promovarea sănătății mintale la locul de muncă;
 • dezvoltarea și punerea în aplicare a unor instrumente practice de evaluare și gestionare a stresului și riscurilor psihosociale la locul de muncă.

Ce trebuie demonstrat la înscriere?

Juriul va avea în vedere dovezi privind următoarele:

 • gestionarea reală și eficace a riscurilor psihosociale și a stresului la locul de muncă;
 • intervențiile inovatoare în ceea ce privește locul de muncă;
 • punerea cu succes în practică a intervențiilor;
 • îmbunătățirile reale și demonstrabile în domeniul sănătății și securității;
 • luarea în considerare a diversității forței de muncă;
 • participarea și implicarea efectivă a lucrătorilor și a reprezentanților acestora;
 • durabilitatea în timp a intervențiilor;
 • transferabilitatea la alte locuri de muncă (inclusiv la cele din alte state membre și din întreprinderi mici și mijlocii);
 • noutatea (intervenția trebuie să fie recentă sau să nu fie cunoscută pe scară largă).

În plus, intervenția trebuie să respecte și, în mod ideal, să depășească cerințele legislative relevante ale statului membru în care a fost pusă în practică. De asemenea, intervențiile care au în vedere persoane în mod individual, cum ar fi formarea acestor persoane, trebuie să demonstreze modul în care acestea fac parte dintr-o abordare mai amplă a gestionării riscurilor psihosociale la locul de muncă.

Exemplele de bune practici nu trebuie să fi fost concepute exclusiv în scopul profitului economic. Această condiție are legătură cu produsele, instrumentele sau serviciile care sunt sau ar putea fi comercializate.

Cine poate participa?

Sunt invitate să se înscrie la premiile pentru bune practici întreprinderile sau organizațiile din statele membre ale UE, din țările candidate și potențial candidate, precum și din țările care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, inclusiv:

 • întreprinderi individuale;
 • întreprinderi sau organizații care fac parte din lanțul de aprovizionare al produselor, echipamentelor sau de furnizare de personal;
 • prestatori de servicii de formare și comunitatea educațională;
 • organizații ale angajatorilor, asociații comerciale, sindicate și organizații nonguvernamentale;
 • servicii regionale sau locale de prevenire în domeniul sănătății și securității în muncă, servicii de asigurări și alte organizații intermediare;
 • parteneri oficiali ai Campaniei pentru locuri de muncă sigure și sănătoase.

How to participate

Premiile pentru bune practici sunt coordonate la nivel național de rețeaua de puncte focale a EU-OSHA (www.healthy-workplaces.eu/fops). Partenerul din cadrul reţelei din țara dumneavoastră vă va furniza detalii despre modul în care vă puteţi înscrie în concurs.

Înscrierile sunt mai întâi evaluate la nivel național, iar câștigătorii naționali sunt apoi nominalizați să participe la competiția paneuropeană, unde se vor decide câștigătorii finali.

Organizațiile multinaționale sau paneuropene, precum și partenerii oficiali ai Campaniei pentru locuri de muncă sigure și sănătoase, se pot înscrie direct la EU-OSHA.

Detalii privind modul de înscriere la premiile pentru bune practici la nivel european se pot obține de la următoarea adresă de poștă electronică: gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Mai multe informaţii în broşura Premiile de bune practici 2014-2015.