Legislația națională privind securitatea și sănătatea în muncă

National legislation on safety and health at work

Directivele UE stabilesc standarde minime de securitate și sănătate la locul de muncă. Ele sunt puse în aplicare prin intermediul legislației naționale a statelor membre.

Statele membre pot să adopte norme mai stricte pentru protecția lucrătorilor, însă legislația lor trebuie să respecte standardele minime. Prin urmare, legislațiile naționale privind securitatea și sănătatea prezintă diferențe la nivel european.

La finalul sintezei fiecărei directive din secțiunea privind directivele europene de pe site-ul EU-OSHA se găsește o listă a măsurilor naționale de punere în aplicare. De exemplu, dacă selectați Directiva-cadru privind SSM, în josul paginii veți găsi un link către site-ul EUR-Lex, unde sunt enumerate legile naționale de punere în aplicare a acestei directive.

Comisia Europeană a desfășurat o evaluare a punerii în aplicare practice a directivelor UE privind securitatea și sănătatea în muncă în statele membre ale UE (2015), care este de asemenea rezumată într-un raport de sintezămai scurt.

Informații suplimentare privind legislația națională în materie de securitate și sănătate în muncă sunt disponibile și în articolele OSHwiki despre sistemele naționale.

Puteți afla mai multe informații cu privire la legislația națională luând legătura cu punctul focal EU-OSHA relevant din statul membru care vă interesează.