Rapoartele seminariilor

Image
Seminar reports

Ca parte a misiunii noastre de sensibilizare și diseminare a informațiilor, a bunelor practici și a recomandărilor în rândul unui spectru amplu de grupuri-țintă, organizăm numeroase evenimente pe tot parcursul anului. Acestea sunt diverse, de la seminarii de mici dimensiuni care aduc la aceeași masă părțile interesate și experții în sănătate și securitate în muncă, pentru a prezenta și dezbate informațiile cuprinse în publicațiile noastre, până la evenimente la nivel de stat membru, organizate împreună cu punctele noastre focale, simpozioane la conferințe internaționale importante cum sunt Congresul Mondial privind Sănătatea și Securitatea în Muncă sau summiturile europene care marchează încheierea campaniilor noastre pentru locuri de muncă sigure și sănătoase.

Oricât de ample ar fi evenimentele noastre, nu putem să îi invităm pe toți cei care ar fi interesați să ia parte la ele; de aceea, prin această secțiune vă oferim ocazia să participați „virtual”: aici veți găsi prezentări ale vorbitorilor, rezumate ale dezbaterilor de după fiecare prezentare și concluziile generale ale evenimentului în cauză. În măsura în care resursele ne-o vor permite, rezumatele vor fi traduse în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

2014 - Seminars

2012 - Seminars