Îmbunătățirea respectării reglementărilor în materie de SSM

© EU-OSHA/Jim Holmes

Având în vedere că structura, organizarea și controlul muncii continuă să se schimbe, asigurarea faptului că întreprinderile își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) devine mai importantă ca niciodată. Activitatea EU-OSHA privind sprijinirea conformității în materie de SSM (2021-2024) analizează factorii care influențează respectarea standardelor SSM, cu scopul de a promova un context organizațional care să sprijine eforturile întreprinderilor de a proteja securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Îmbunătățirea conformității în materie de SSM în microîntreprinderi și întreprinderile mici

Microîntreprinderile și întreprinderile mici consideră că respectarea reglementărilor în materie de SSM este deosebit de dificilă. Cu toate acestea, cercetările anterioare ale EU-OSHA constată că anumiți factori externi au un impact puternic asupra conformității în materie de SSM în microîntreprinderi și întreprinderi mici:

  • aplicarea prin lege a reglementărilor
  • influențele lanțului de aprovizionare
  • servicii SSM externe
  • norme sociale sau sectoriale
  • sprijin financiar.

Această activitate urmărește să completeze constatările, revizuind tipurile de sprijin disponibile și explorând strategii inovatoare pentru promovarea conformității. Deși se pune accentul mai ales pe microîntreprinderi și întreprinderile mici, se ia în considerare și rolul important jucat de întreprinderile mai mari în crearea unui mediu care să promoveze conformitatea.

Faze ale programului de cercetare

După o analiză generală inițială a conformității în materie de SSM, s-au identificat două direcții principale de cercetare pentru alte studii aprofundate:

  • Prima se referă la abordările bazate pe piață pentru promovarea SSM și analizează politicile și strategiile care influențează relațiile din lanțul de aprovizionare pentru a îmbunătăți respectarea reglementărilor în materie de SSM, punând accentul în special pe sectorul agroalimentar și pe cel al construcțiilor.
  • A doua direcție se axează pe influențele statului, și anume pe abordările de reglementare și de aplicare a legii, pentru asigurarea conformității în materie de SSM, pentru a identifica practici inovatoare adoptate de inspectorate și de serviciile de prevenție în sprijinul SSM.

Impactul COVID-19 asupra conformității în materie de SSM

Analiza generală identifică, de asemenea, necesitatea de a examina modul în care provocările generate de COVID-19 afectează conformitatea în materie de SSM. Acest lucru este foarte evident în sectorul agroalimentar și în cel al construcțiilor, deoarece lucrătorii din aceste sectoare sunt printre cei mai afectați de pandemie și de perturbările din lanțul de aprovizionare. Scopul cercetării este de a contribui la elaborarea unor politici care să îmbunătățească condițiile de muncă, ajutând întreprinderile să respecte reglementările în materie de SSM.