Analiza literaturii de specialitate - Îmbunătățirea conformității cu reglementările în materie de securitate și sănătate în muncă: analiză generală

Keywords:
Ultimul deceniu a cunoscut schimbări rapide în structura, organizarea și controlul muncii în UE, nu în ultimul rând schimbări provocate de actuala pandemie. Noile cercetări EU-OSHA analizează modalități care permit stabilirea conformității cu standardele de securitate și sănătate în muncă (SSM) și care promovează bunele practici în acest context.
 
Analiza cuprinzătoare a literaturii de specialitate actuale se concentrează pe diferitele tipuri de sprijin, inclusiv abordările privind lanțurile de aprovizionare, raportarea socială și stimulentele de afaceri pentru SSM, precum și pe strategiile și practicile inovatoare adoptate de autoritățile de reglementare în domeniul SSM. Principalele rezultate și implicațiile acestora pentru viitoarele politici și cercetări ulterioare sunt prezentate într-un raport final și un rezumat, cu analize detaliate într-o recenzie separată a datelor din literatura de specialitate.
Descărcați in: en