Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2021-2027)

Image

Cadrul strategic privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2021-2027) al Comisiei Europene definește principalele priorități și acțiuni pentru îmbunătățirea sănătății și siguranței lucrătorilor, abordând schimbările rapide din economie, demografie și modelele de muncă.

Priorități strategice

Cadrul strategic adoptă o abordare tripartită — implicând instituțiile UE, statele membre, partenerii sociali și alte părți interesate — și se concentrează pe trei priorități-cheie:

  1. anticiparea și gestionarea schimbărilor în contextul tranzițiilor verzi, digitale și demografice;
  2. îmbunătățirea prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale și depunerea de eforturi în direcția unei abordări bazate pe principiul „zero decese la locul de muncă”;
  3. creșterea gradului de pregătire pentru a răspunde la crizele sanitare actuale și viitoare.

Punerea în aplicare a cadrului strategic — un rol esențial pentru EU-OSHA

Succesul cadrului strategic depinde de punerea sa în aplicare la nivelul UE, la nivel național, la nivel sectorial și la nivelul întreprinderilor, fiind esențială asigurarea eficace a punerii în aplicare, a dialogului social, a finanțării, a sensibilizării și a colectării datelor. Prin intermediul vastei sale rețele de parteneri, EU-OSHA este bine plasată pentru facilitarea acțiunilor, cooperării și schimburilor și pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale cadrului strategic.

Studiile prospective și proiectele de prezentare generală ale EU-OSHA au rolul de a anticipa riscurile și de a identifica prioritățile, de a contribui la dezvoltarea practicilor și politicilor în materie de SSM în domenii precum digitalizarea și locurile de muncă ecologice, stresul și riscurile psihosociale. EU-OSHA oferă, de asemenea, resurse ușor de folosit pentru a ajuta locurile de muncă să pună în practică prevenția, elaborând o mulțime de orientări pentru a contribui la menținerea siguranței lucrătorilor în timpul pandemiei, fie că sunt expuși în prima linie, fie că se adaptează la munca de acasă. Implicarea sa în Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni și campaniile sale pentru locuri de muncă sigure și sănătoase demonstrează angajamentul agenției de a promova o cultură a prevenției în Europa și dincolo de granițele sale, o piatră de temelie a politicii UE în domeniul SSM.

Descoperiți Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2021-2027)