Teme de interes

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
Noul nostru raport european general cuprinzător și rezumatul acestuia analizează modul în care AMS afectează forța de muncă, societatea și economia în Europa. Aceste publicații fac parte dintr-un proiect EU-...
12/11/2019
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, partenerii săi și părțile interesate se reunesc la Bilbao pentru ultima etapă a campaniei 2018-2019 — Locuri de muncă sănătoase prin managementul...
07/11/2019
Platforma online interactivă a EU-OSHA de evaluare a riscurilor — OiRA — este o realizare majoră a agenției în cei 25 de ani de promovare și facilitare a evaluării și gestionării eficiente a riscurilor la...