Teme de interes

21/11/2019

© INSHT

Noul nostru raport face o evaluare a literaturii de specialitate despre anumite boli profesionale — cum sunt bolile infecțioase și alergiile — cauzate de agenți biologici. De asemenea, conține rezultatele unui sondaj efectuat în rândul experților și o evaluare a sistemelor utilizate de statele membre ale UE pentru supravegherea acestor boli și expuneri. Raportul face recomandări pentru îmbunătățirea practicilor de supraveghere, a strategiilor și politicilor de prevenție.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Întreprinderile continuă să raporteze frecvent, ca factori de risc pentru sănătatea lucrătorilor din întreaga Europă, constrângerile implicate de gestionarea persoanelor dificile, mișcările repetitive ale brațelor și mâinilor și ridicarea și deplasarea persoanelor sau manevrarea încărcăturilor grele sunt încă raportate frecvent de întreprinderi ca factori de risc pentru sănătatea lucrătorilor din întreaga Europă.

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Noul nostru raport european general cuprinzător și rezumatul acestuia analizează modul în care AMS afectează forța de muncă, societatea și economia în Europa.

Aceste publicații fac parte dintr-un proiect EU-OSHA la scară largă, care vizează să analizeze datele naționale și europene privind AMS, impactul AMS asupra sănătății și muncii, factorii de risc, precum și măsurile preventive și de revenire la locul de muncă.

12/11/2019

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, partenerii săi și părțile interesate se reunesc la Bilbao pentru ultima etapă a campaniei 2018-2019 — Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase.

Summit-ul sărbătorește realizările campaniei și oferă delegaților posibilitatea de a împărtăși experiențe și cele mai bune practici privind înlocuirea substanțelor periculoase, reducerea la minimum a expunerii la agenți cancerigeni și provocările pentru o prevenire eficientă.

07/11/2019

Platforma online interactivă a EU-OSHA de evaluare a riscurilor — OiRA — este o realizare majoră a agenției în cei 25 de ani de promovare și facilitare a evaluării și gestionării eficiente a riscurilor la locul de muncă.

Această platformă web, care este ușor de folosit, ajută întreprinderile din toată Europa și în special microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM-urile) să evalueze și să gestioneze riscurile de securitate și sănătate în muncă (SSM) într-o serie de sectoare și în multe limbi europene.

05/11/2019

Bird Island (Insula păsărilor) de Sergio da Costa și Maya Kosa a fost declarat câștigător la categoria cel mai bun film pe o temă legată de muncă la Festivalul Internațional de Film Documentar și Animație de la Leipzig (DOK Leipzig).

Filmul câștigător abordează tema recuperării, creând o analogie captivantă între răbdarea și grija necesară pentru a asigura recuperarea păsărilor rănite aflate într-un centru de ocrotire și recuperarea unui tânăr care se întoarce la muncă după o boală cronică.

04/11/2019

În perioada 5 – 8 noiembrie 2019, EU-OSHA participă la cel de-al 36-lea Congres și târg internațional A+A pe tema siguranței, securității și sănătății la locul de muncă.

Directorul executiv al EU-OSHA vorbește despre viitorul sănătății și siguranței la locul de muncă în Europa, prezentând strategii, proiecte și rețele.

01/11/2019

Acest ghid electronic a fost lansat în cadrul campaniei „Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase” din 2014. Instrumentul răspunde nevoilor angajatorilor și persoanelor care lucrează în întreprinderi mici, cărora li se oferă sfaturi practice și îndrumări cu privire la primele măsuri de gestionare a riscurilor psihosociale la locul de muncă.

Prezentat într-un nou format, ghidul electronic este acum disponibil în limbile engleză, spaniolă și slovenă.

16/10/2019

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

În data de 16 octombrie, EU-OSHA găzduiește la Bruxelles o conferință despre securitatea și sănătatea în muncă (SSM) în microîntreprinderile și întreprinderile mici din Europa. Evenimentul se concentrează în special pe sectorul construcțiilor și sectorul agriculturii, care prezintă un grad ridicat de risc, implicând în dezbatere principalii parteneri sociali sectoriali.

09/10/2019

Unele grupuri de lucrători sunt mai expuse riscului decât altele atunci când sunt expuse la substanțe periculoase. Acest lucru se întâmplă deoarece acești lucrători nu au experiență, nu sunt informați sau sunt mai vulnerabili fizic. Alte motive includ schimbarea frecventă a locului de muncă, lucrul în sectoare în care gradul de sensibilizareeste scăzut sau o sensibilitate fiziologică mai mare sau diferită.

Pages

Pages