Teme de interes

Cum se pot angaja microîntreprinderile și întreprinderile mici pe calea evaluării durabile a riscurilor pe termen lung? Lecțiile pe care le putem învăța de la Franța. Noile cercetări arată avantajele utilizării OiRA ca metodă de evaluare a riscurilor preferată de întreprinderile franceze. OiRA, abreviere care vine de la Online interactive Risk Assessment (Evaluarea interactivă...

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a strânge date despre performanța și impactul mai larg a patru agenții descentralizate ale UE, și anume EU-OSHA, Eurofound, Cedefop și ETF, atât individual, cât și din perspectivă transversală. Consultarea va completa studiul de evaluare efectuat în numele Comisiei Europene, aflat în curs de desfășurare, cu privire la...

Anul acesta, la 8 martie, EU-OSHA își reafirmă poziția de susținere a dreptului femeilor și fetelor de a trăi și munci fără violență, atât în spațiul online, cât și în afara acestuia. Sprijinim apelul lansat de entitatea ONU Femei de a combate violența împotriva femeilor în spațiile digitale. Este esențială adoptarea unei abordări a inovării și a tehnologiei care să sporească...

Deși populația activă se bucură, în general, de o sănătate mai bună decât persoanele care nu sunt pe piața muncii, locurile de muncă pot totuși provoca sau agrava unele boli. Mai mult de patru din zece lucrători europeni raportează că nivelurile lor de stres la locul de muncă au crescut din cauza pandemiei. Această presiune, alături de alți factori de risc psihosociali, cum ar...

Profesioniștii din domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și practicile lor au trebuit să se schimbe odată cu trecerea timpului pentru a-și păstra relevanța. Un nou document de dezbatere analizează rolul serviciilor de prevenție în sprijinirea respectării standardelor SSM în Uniunea Europeană. Acesta identifică lacune în materie de cunoștințe și principalele probleme...

Comunitatea interactivă online de evaluare a riscurilor (OiRA) a crescut la 18 parteneri naționali odată cu intrarea unui nou stat membru, Ungaria. Ministerul Tehnologiei și Industriei din Ungaria a instituit un plan de acțiune care cuprinde dezvoltarea a cinci instrumente OiRA care vizează sectoare noi și adaptarea a cinci instrumente existente, în conformitate cu legislația...

OSHwiki, enciclopedia noastră colaborativă online de informații privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM), a fost revizuită pentru a oferi o experiență mai accesibilă. Cu un nou aspect, un nou stil și o navigare îmbunătățită, acum este și mai ușor să găsiți informațiile de care aveți nevoie: explorând după teme sau căutând după cuvinte. Veți găsi conținut relevant și...

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, aniversată în fiecare an la 4 februarie, ne invită la conștientizare și la acțiune pentru o lume mai puțin împovărată de cancer. EU-OSHA se angajează ferm în lupta împotriva cancerului, prima cauză de mortalitate profesională din UE. Ca parte a acestui efort, studiul de teren al sondajului EU-OSHA privind expunerea lucrătorilor...

Prin intermediul unor sisteme de sancțiuni și măsuri standardizate, inspectoratele de muncă au rolul de a sprijini asigurarea conformității cu cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă în Uniunea Europeană. Aceste sisteme implică desfășurarea de inspecții la fața locului de către inspectorii de muncă, pentru a monitoriza și asigura respectarea legislației...

Introducerea de sisteme digitale de monitorizare pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM), de exemplu aplicații, camere de luat vederi și dispozitive portabile, poate face ca locurile de muncă să devină mai sigure. Indiferent dacă obiectivul este proactiv (prevenție) sau reactiv (atenuare), reușita lor depinde adesea de precizia informațiilor pe care le adună și le...