Economia circulară și efectele sale asupra SSM

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Al treilea ciclu de analiză prospectivă al EU-OSHA analizează schimbările de la nivelul locului de muncă care ar putea rezulta din tranziția UE către o economie circulară și impactul potențial asupra securității și sănătății în muncă (SSM). 

Proiectul își propune să furnizeze factorilor de decizie de la nivelul UE, guvernelor statelor membre, sindicatelor și angajatorilor informațiile necesare privind viitoarele schimbări și progrese legate de economia circulară, impactul lor asupra naturii și organizării muncii, precum și noile provocări pe care le pot genera în domeniul SSM.

Ce este economia circulară?

Economia circulară se referă la fluxul circular și la (re)utilizarea eficientă a resurselor, materialelor și produselor. Durata de viață a produselor și a materialelor se prelungește, iar deșeurile se reduc la minimum. Produsele și procesele industriale sunt concepute pentru a menține resursele în uz, deșeurile sau reziduurile inevitabile fiind reciclate sau recuperate.

De ce este necesar proiectul?  

Tranziția către o economie circulară este un esențială pentru realizarea obiectivului UE de atingere a neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, asigurând în același timp creștere economică durabilă și locuri de muncă. Are implicații politice și de reglementare semnificative, care vor afecta locurile de muncă viitoare. Va avea, de asemenea, consecințe asupra securității și sănătății lucrătorilor. De exemplu:

  • impactul său asupra locurilor de muncă din sectoarele cu risc, legate de activități de întreținere și reparații, dezasamblare și reciclare, ar putea avea un efect negativ asupra condițiilor de muncă;
  • modificările proceselor organizaționale și/sau redefinirea sarcinilor ar putea avea impact asupra naturii activității și a satisfacției muncii.

Ce face EU-OSHA pentru a identifica noi riscuri și a anticipa schimbările care ar putea avea un impact asupra SSM? 

Viitorul poate evolua în direcții diferite, în funcție de acțiunile diverșilor actori și de deciziile luate în prezent. Proiectele prospective ale EU-OSHA se bazează pe o varietate de metode, și anume analize ale literaturii de specialitate, consultări cu experți și creare de scenarii. EU-OSHA organizează ateliere pentru a colecta cunoștințe, a contribui la promovarea rezultatelor și a stimula dezbaterea.

Faza 1 a acestui studiu cuprinde o amplă analiză a literaturii de specialitate și interviuri cu experți pentru a crea patru macroscenarii privind Europa în 2040 în contextul economiei circulare și al efectelor sale asupra SSM.

Faza 2 vizează diseminarea și adaptarea scenariilor prin intermediul dialogului cu părțile interesate și al atelierelor și are ca rezultat elaborarea de microscenarii adaptate. Scenariile se folosesc pentru a încuraja dialogul și reflecția între diferitele grupuri de părți interesate cu privire la perspectivele potențiale, urmărind să informeze astăzi procesul decizional pentru a avea mâine condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase.

Etapa 3 acordă prioritate schimbului de constatări cu factorii de decizie. Aceasta implică găzduirea unui atelier de colaborare cu Centrul Comun de Cercetare (JRC) și cartografierea sinergiilor în domeniile de politică referitoare la economia circulară și SSM . EU-OSHA continuă să sprijine diseminarea rezultatelor proiectului de analiză prospectivă către părțile interesate.