Securitatea și sănătatea în muncă în microîntreprinderi și întreprinderi mici

©EU-OSHA/David Tijero

Microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM-uri) sunt principalele motoare ale creșterii economice, inovării, ocupării forței de muncă și integrării sociale și constituie coloana vertebrală a economiei UE.

Recomandarea Comisiei 2003/361/CE definește microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM) după cum urmează:

  • O microîntreprindere are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală sau un bilanț anual total care nu depășește 2 milioane EUR.
  • O întreprindere mică are mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală sau un bilanț anual total care nu depășește 10 milioane EUR.

În 2018, existau în UE cu puțin peste 25 de milioane de IMM-uri, din care 93 % erau microîntreprinderi. IMM-urile reprezentau 99,8 % din totalul întreprinderilor din sectorul nefinanciar din UE, generând 56,4 % din valoarea adăugată și 66,6 % din locurile de muncă din sectorul nefinanciar.

Sursa: Raport anual privind IMM-urile europene 2018/2019, p. 11

Care sunt dificultățile cu care se confruntă MIM-urile?

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) este deseori slab gestionată în MIM-uri, angajații fiind expuși unor riscuri mai mari de accidente de muncă și boli profesionale. MIM-urile sunt eterogene și le lipsește reprezentarea coerentă. Acest lucru presupune dificultăți din punct de vedere al monitorizării condițiilor de muncă, al conștientizării și al aplicării SSM. Această chestiune reprezintă o prioritate în strategiile naționale în materie de SSM, în cadrul strategic al Comisiei Europene și în contextul pilonului european al drepturilor sociale.

Diverse studii, inclusiv Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) al EU-OSHA, arată că cu cât este mai mică întreprinderea, cu atât sunt mai mari dificultățile în ceea ce privește gestionarea SSM. Cu toate acestea, rezultatele ESENER arată, de asemenea, că chiar și întreprinderile foarte mici raportează niveluri ridicate de gestionare a SSM în unele sectoare și state membre ale UE. Acest lucru sugerează că, cu sprijinul potrivit, gestionarea SSM în MIM-uri poate fi îmbunătățită considerabil. 

Proiectul EU-OSHA de îmbunătățire a SSM în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Proiectul amplu al EU-OSHA „Îmbunătățirea SSM în microîntreprinderi și întreprinderi mici” (2014-2018) a avut ca obiectiv să identifice factorii-cheie de succes, în raport cu politicile, strategiile și soluțiile practice, pentru îmbunătățirea SSM în MIM-urile din Europa.

Ce ne indică cercetările despre SSM în MIM-uri?

Prima etapă a proiectului a dezvăluit amploarea dificultăților în materie de SSM cu care se confruntă MIM-urile din Europa și unii dintre factorii care contribuie la slaba gestionare a SSM în aceste întreprinderi. Analiza literaturii de specialitate intitulată Contexts and arrangements for occupational safety and health in micro and small enterprises in the EU (Contextele și mecanismele de asigurare a securității și sănătății în muncă la nivelul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din UE) indică o „lipsă generală și multidimensională de resurse” determinând un procent considerabil de MIM-uri să urmeze strategii de afaceri „defavorabile”. Caracteristicile-cheie ale acestor întreprinderi sunt poziția economică slabă, motivele de îngrijorare privind supraviețuirea economică, lipsa de investiții în SSM, cunoștințe, grad de conștientizare și competențe limitate ale proprietarilor-manageri și atitudini și priorități care nu favorizează SSM.

Perspectiva privind locul de muncă

Atitudinile și practicile în materie de SSM din MIM-uri au fost analizate în cadrul a 360 de interviuri aprofundate atât cu angajații, cât și cu proprietarii-manageri. Unele dintre atitudinile cel mai frecvent observate au inclus o abordare puternic reactivă a SSM, percepția că „bunul simț” este o măsură suficientă pentru asigurarea SSM și convingerea că riscurile fac „parte din muncă”. Cu toate acestea, au fost găsite și exemple de bune practici.

Citiți raportul Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: perspectiva de la locul de muncă).

Există bune practici pe care ne putem baza?

În Europa există o varietate de exemple de politici , strategii și instrumente de succes care vizează SSM în MIM-uri. Peste astfel de 40 de intervenții sunt descrise în detaliu în raportul Safety and health in micro and small enterprises in the EU: from policy to practice — description of good examples (Securitatea și sănătatea în microîntreprinderi și întreprinderi mici în UE: de la politică la practică — descrierea unor exemple eficiente).

Exemplele eficiente au fost analizate suplimentar pentru a se stabili „ce funcționează, pentru cine și în ce circumstanțe”, inclusiv vastul lor potențial de creare a unui impact pozitiv și de transferabilitate.

Citiți raportul From policy to practice: policies, strategies, programmes and actions supporting OSH in micro and small enterprises (De la politică la practică: politici, strategii, programe și măsuri care sprijină SSM în microîntreprinderi și întreprinderi mici), care examinează, de asemenea, experiențele intermediarilor din domeniul SSM care lucrează cu MIM-uri.

Cum putem să ne asigurăm că politicile și intervențiile în materie de SSM ajung la MIM-uri?

Concluziile globale ale proiectului au fost analizate pentru a furniza recomandări bazate pe dovezi în vederea elaborării de programe și de intervenții de politică mult mai eficiente care vizează îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în MIM-uri. Raportul Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project (Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: Raportul final al proiectului SESAME cu durata de 3 ani) arată importanța:

  • implicării tuturor actorilor-cheie de reglementare;
  • îmbunătățirii inspecțiilor de reglementare;
  • oferirii de soluții durabile, ușor de aplicat și transferabile;
  • unei mai bune integrări a SSM în sisteme de educație specifice sectoarelor;
  • implicării sindicatelor și organizațiilor patronale în elaborarea de politici care să ajungă la MIM-uri;
  • îmbunătățirii mecanismelor privind lanțul de aprovizionare.

EU-OSHA ajută MIM-urile să își evalueze riscurile de la locul de muncă

O evaluare corespunzătoare a riscurilor este esențială pentru asigurarea de locuri de muncă sănătoase. Realizarea de evaluări ale riscurilor poate fi însă o adevărată corvoadă, mai ales pentru MIM-uri, care ar putea să nu dispună de resursele sau de cunoștințele necesare pentru desfășurarea eficientă a unui asemenea proces.

Platforma online de evaluare interactivă a riscurilor (OiRA) a EU-OSHA are ca obiectiv depășirea acestei dificultăți. OiRA este prima inițiativă de la nivelul UE care are ca obiectiv încurajarea MIM-urilor să își evalueze riscurile (în special prin intermediul statelor membre și a partenerilor sociali de la nivelul UE și al statelor membre).

Pentru a afla mai multe despre evaluarea riscurilor profesionale în MIM-uri, a se vedea acest articol conex OSHwiki.