Securitatea și sănătatea în muncă în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Occupational safety and health in micro and small enterprises

Microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM-uri) sunt principalele motoare ale creșterii economice, inovării, ocupării forței de muncă și integrării sociale și constituie coloana vertebrală a economiei UE.

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) este deseori slab gestionată în microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM-uri), angajații fiind expuși unor riscuri mai mari de accidente de muncă și boli profesionale. Aceasta reprezintă o prioritate în strategiile naționale din domeniul SSM, în cadrul strategic al Comisiei Europene și în contextul pilonului european al drepturilor sociale.

Proiectul amplu al EU-OSHA intitulat „Îmbunătățirea SSM în microîntreprinderi și întreprinderi mici” (2014-2018) a urmărit identificarea principalilor factori de succes, în raport cu politicile, strategiile și soluțiile practice, pentru îmbunătățirea SSM în MIM-urile din Europa.

Ce ne indică cercetările despre SSM în MIM-uri?

Prima etapă a proiectului a dezvăluit amploarea dificultăților în materie de SSM cu care se confruntă MIM-urile din Europa și unii dintre factorii care contribuie la slaba gestionare a SSM în aceste întreprinderi. Analiza literaturii de specialitate intitulată Contexts and arrangements for occupational safety and health in micro and small enterprises in the EU (Contextele și mecanismele de asigurare a securității și sănătății în muncă la nivelul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din UE) indică o „lipsă generală și multidimensională de resurse” determinând un procent considerabil de MIM-uri să urmeze strategii de afaceri „defavorabile”. Caracteristicile-cheie ale acestor întreprinderi sunt poziția economică slabă, motivele de îngrijorare privind supraviețuirea economică, lipsa de investiții în SSM, cunoștințe, grad de conștientizare și competențe limitate ale proprietarilor-manageri și atitudini și priorități care nu favorizează SSM.

Perspectiva privind locul de muncă

Atitudinile și practicile în materie de SSM din MIM-uri au fost analizate în cadrul a 360 de interviuri aprofundate atât cu angajații, cât și cu proprietarii-manageri. Unele dintre atitudinile cel mai frecvent observate au inclus o abordare puternic reactivă a SSM, percepția că „bunul simț” este o măsură suficientă pentru asigurarea SSM și convingerea că riscurile fac „parte din muncă”. Cu toate acestea, au fost găsite și exemple de bune practici.

Citiți raportul Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: perspectiva de la locul de muncă).

Există bune practici pe care ne putem baza?

În Europa există o varietate de exemple de politici , strategii și instrumente de succes care vizează SSM în MIM-uri. Peste astfel de 40 de intervenții sunt descrise în detaliu în raportul Safety and health in micro and small enterprises in the EU: from policy to practice — description of good examples (Securitatea și sănătatea în microîntreprinderi și întreprinderi mici în UE: de la politică la practică — descrierea unor exemple eficiente).

Exemplele eficiente au fost analizate suplimentar pentru a se stabili „ce funcționează, pentru cine și în ce circumstanțe”, inclusiv vastul lor potențial de creare a unui impact pozitiv și de transferabilitate.

Citiți raportul From policy to practice: policies, strategies, programmes and actions supporting OSH in micro and small enterprises (De la politică la practică: politici, strategii, programe și măsuri care sprijină SSM în microîntreprinderi și întreprinderi mici), care examinează, de asemenea, experiențele intermediarilor din domeniul SSM care lucrează cu MIM-uri.

Cum putem să ne asigurăm că politicile și intervențiile în materie de SSM ajung la MIM-uri?

Concluziile globale ale proiectului au fost analizate pentru a furniza recomandări bazate pe dovezi în vederea elaborării de programe și de intervenții de politică mult mai eficiente care vizează îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în MIM-uri. Raportul Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project (Securitatea și sănătatea în microîntreprinderile și întreprinderile mici din UE: Raportul final al proiectului SESAME cu durata de 3 ani) arată importanța:

  • implicării tuturor actorilor-cheie de reglementare;
  • îmbunătățirii inspecțiilor de reglementare;
  • oferirii de soluții durabile, ușor de aplicat și transferabile;
  • unei mai bune integrări a SSM în sisteme de educație specifice sectoarelor;
  • implicării sindicatelor și organizațiilor patronale în elaborarea de politici care să ajungă la MIM-uri;
  • îmbunătățirii mecanismelor privind lanțul de aprovizionare.

EU-OSHA ajută MIM-urile să își evalueze riscurile de la locul de muncă

O evaluare corespunzătoare a riscurilor este esențială pentru asigurarea de locuri de muncă sănătoase. Realizarea de evaluări ale riscurilor poate fi însă o adevărată corvoadă, mai ales pentru MIM-uri, care ar putea să nu dispună de resursele sau de cunoștințele necesare pentru desfășurarea eficientă a unui asemenea proces.

Platforma online de evaluare interactivă a riscurilor (OiRA) a EU-OSHA are ca obiectiv depășirea acestei dificultăți. OiRA este prima inițiativă de la nivelul UE care are ca obiectiv încurajarea MIM-urilor să își evalueze riscurile (în special prin intermediul statelor membre și a partenerilor sociali de la nivelul UE și al statelor membre).

Pentru a afla mai multe despre evaluarea riscurilor profesionale în MIM-uri, a se vedea acest articol conex OSHwiki.