You are here

Legislația privind securitatea și sănătatea

O varietate largă de măsuri comunitare în domeniul securității și sănătății în muncă au fost adoptate în temeiul articolului 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Directivele europene sunt obligatorii din punct de vedere juridic și trebuie transpuse în legislația națională de către statele membre.

Directivele europene stabilesc cerințe minime și principii fundamentale, cum ar fi principiul de prevenire și evaluare a riscurilor, precum și responsabilitățile angajatorilor și ale angajaților. O serie de orientări europene urmăresc facilitarea punerii în aplicare a directivelor europene, precum și a standardelor europene adoptate de organismele europene de standardizare.

Informații suplimentare referitoare la securitatea și sănătatea în muncă sunt disponibile și pe site-ul Comisiei Europene, DG Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 stabilește principalele obiective strategice în vederea reducerii cazurilor de accidente de muncă și boli profesionale în UE.

Următoarele secțiuni oferă informații cu privire la legislația europeană, punerea în aplicare a acesteia și alte documente practice privind securitatea și sănătatea în muncă, sortate după temă.