Legislația privind securitatea și sănătatea

Directivele europene stabilesc cerințe minime și principii fundamentale, cum ar fi principiul de prevenire și evaluare a riscurilor, precum și responsabilitățile angajatorilor și ale angajaților. O serie de orientări europene urmăresc facilitarea punerii în aplicare a directivelor europene, precum și a standardelor europene adoptate de organismele europene de standardizare.

Informații suplimentare referitoare la securitatea și sănătatea în muncă sunt disponibile și pe site-ul Comisiei Europene, DG Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 stabilește principalele obiective strategice în vederea reducerii cazurilor de accidente de muncă și boli profesionale în UE.

Următoarele secțiuni oferă informații cu privire la legislația europeană, punerea în aplicare a acesteia și alte documente practice privind securitatea și sănătatea în muncă, sortate după temă.