Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni

Mobilizare împotriva cancerului de origine profesională

Potrivit estimărilor, cancerul este cauza principală a deceselor de origine profesională în Uniunea Europeană. Este clar că se poate face mai mult pentru a reduce numărul cazurilor de cancer profesional și, de aceea, la 25 mai 2016, șase organizații europene au semnat o convenție prin care se angajează într-un plan de acțiune voluntară de sensibilizare în privința riscurilor care decurg din expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă și a schimbului de bune practici.

Partenerii au fost:

Convenția a fost reînnoită la 28 noiembrie 2019 și a fost semnată de Ministerul Afacerilor Sociale și al Sănătății din Finlanda și de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania, care au mulțumit Austriei și Țărilor de Jos pentru angajamentul lor, precum și de cei patru parteneri europeni (Comisia Europeană, EU-OSHA, ETUC și Business Europe).

La Conferința președinției germane „STOP cancer in the workplace”(Stop cancerului profesional) care a avut loc pe 9 și 10 noiembrie, organizată de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale (BMAS) și Institutul Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă (BAuA) din Germania, partenerii foii de parcurs au prezentat o nouă strategie 2020-2024.

Strategia 2020-2024

Pentru perioada 2020-2024 se stabilesc următoarele patru obiective:

  • Conștientizarea întreprinderilor și a lucrătorilor cu privire la riscurile expunerii la substanțe cancerigene și nevoia de măsuri preventive în toată Europa.
  • Sprijinirea întreprinderilor și a lucrătorilor în prevenirea expunerii la substanțe cancerigene la locul de muncă și reducerea la minimum a efectelor asupra forței de muncă.
  • Mobilizarea părților interesate și o mai mare implicare a părților relevante în multiplicarea eforturilor în toată Europa.
  • Vizarea inovării pentru a reduce decalajul dintre rezultatele cercetărilor și nevoile economice.

Participarea în cadrul foii de parcurs

Din 2021, partenerii foii de parcurs se vor angaja în mai multe activități pentru a avea o influență mai mare asupra prevenirii expunerii lucrătorilor la substanțe cancerigene. Aceste așa-numite „provocări” vor contribui la atingerea celor patru obiective principale. Provocările sunt conduse și executate de echipe mici ale partenerilor foii de parcurs. Pentru a reuși au însă nevoie de contribuții din partea altora. Pe lângă cei opt parteneri menționați mai sus, vor participa la activități mai multe țări. Organizații din toată Europa sunt de asemenea invitate să participe la una sau multe din aceste provocări și să ajute la realizarea lor.

Pentru a transmite inițiativa dvs., vă rugăm să vizitați https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Calea de urmat

EU-OSHA contribuie la promovarea planului de acțiune și va sprijini partenerii la organizarea de evenimente de sensibilizare și de evaluare a progreselor. Planul de acțiune stabilește un program de acțiuni care vor implica diferite președinții ale Consiliului UE. EU-OSHA va sprijini organizarea și promovarea acestor evenimente și activități ale foii de parcurs.

Informații suplimentare

Consultați Foaia de parcurs pentru informații detaliate despre eforturile comune planificate pentru reducerea incidenței cancerului profesional.

OSHwiki conține articole conexe despre:

Vizitați pagina noastră despre Sondajul EU_OSHA privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de cancer

Lucrările Conferinței președinției germane a UE, 9-10 noiembrie 2020 și rezumatul conferinței

Lucrările Conferinței președinției finlandeze a UE, 27-28 noiembrie 2019

Evenimentul EU-OSHA privind foaia de parcurs - A+A 18 octombrie 2017 – Rezumatul online al seminarului

Lucrările Conferinței de la Amsterdam privind cancerul de origine profesională, 23-25 mai 2016

Planul european de combatere a cancerului