Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni

Mobilizare împotriva cancerului de origine profesională

Potrivit estimărilor, cancerul este cauza principală a deceselor de origine profesională în Uniunea Europeană. Este clar că se poate face mai mult pentru a reduce numărul cazurilor de cancer profesional și, de aceea, la 25 mai 2016, șase organizații europene au semnat o convenție prin care se angajează într-un plan de acțiune voluntară de sensibilizare în privința riscurilor care decurg din expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă și a schimbului de bune practici.

Partenerii sunt:

Convenția a fost reînnoită la 28 noiembrie 2019 și a fost semnată de ministrul finlandez al afacerilor sociale și sănătății și de ministrul federal german al muncii și afacerilor sociale, care au mulțumit Austriei și Țărilor de Jos pentru angajamentul lor, precum și de cei patru parteneri europeni (Comisia Europeană, EU-OSHA, ETUC și Business Europe).

Semnatarii convenției au elaborat o foaie de parcurs pentru planul de acțiune. Sunt încurajate să participe statele membre, parteneri sociali, întreprinderi, organizații de cercetare și alte organizații din Europa (și chiar din afara Europei).

Citiți noua convenție pentru a vedea exact care sunt obiectivele la care s-au angajat partenerii.

Consolidarea prevenției în întreprinderi

Printre activitățile care urmează să fie derulate și implementate pe parcursul planului de acțiune se numără:

  • furnizarea de informații angajatorilor cu privire la valorile-limită și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților cu privire la riscurile expunerii la agenți cancerigeni, mai ales în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)
  • informarea angajatorilor cu privire la metodele de evaluare a riscurilor și posibilele măsuri de gestionare a riscurilor
  • influențarea conduitei și culturii în rândul forței de muncă
  • colectarea, descrierea și punerea la dispoziție a unei serii de bune practici specifice, rentabile și fezabile pentru IMM-uri, în legătură cu anumite substanțe cancerigene
  • încurajarea statelor membre și organizațiilor de a-și asuma în mod voluntar un rol de mentorat sau de parteneriat prin preluarea inițiativei pe o anumită componentă a planului de acțiune, de exemplu, o anumită categorie de agenți cancerigeni sau un anumit sector.

Întreprinderile mai mici, cu experiență limitată în materie de bune practici, în special, au toate șansele de a beneficia de acest plan. De asemenea, se speră că o mai mare conștientizare va duce la inovații în procesele de producție și, ca urmare, la înlocuirea substanțelor cancerigene cu alternative mai sigure.

Participarea în cadrul foii de parcurs

Cele șase organizații fac apel la toată lumea să ia măsuri, să pună în aplicare bune practici și ridice gradul de conștientizare pentru a preveni expunerea la agenți cancerigeni.

Conceptul de bune practici trebuie interpretat în sens larg: toate inițiativele care sprijină lucrătorii și angajatorii pentru a se proteja împotriva substanțelor cancerigene la locul de muncă. Exemplele includ: măsuri tehnice, activități de sensibilizare, instrumente de evaluare a riscurilor, abordări sectoriale, măsuri pentru o cultură a prevenției, cooperare între întreprinderi, cooperare între statele membre, institutele de cercetare sau sectoarele economice etc.

Organizațiile sunt invitate să-și anunțe inițiativele (planificate) și/sau disponibilitatea de a coopera cu alte organizații în cadrul foii de parcurs.

Pentru a vă transmite inițiativa, vă rugăm să vizitați http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Calea de urmat

EU-OSHA contribuie la promovarea planului de acțiune și va sprijini partenerii în organizarea unui eveniment anual de sensibilizare și de evaluare a progreselor. În plus, Campania EU-OSHA Locuri de muncă sănătoase 2018-2019 va avea ca temă substanțele periculoase și va fi corelată cu foaia de parcurs și cu obiectivele sale.

Planul prevede un program de acțiuni care vor implica diferite președinții ale Consiliului UE, cea a Țărilor de Jos la început, în 2016.

Informații suplimentare

Consultați Foaia de parcurs pentru informații detaliate despre eforturile comune planificate pentru reducerea incidenței cancerului profesional.

OSHwiki conține articole conexe privind:

Evenimentul anual al EU-OSHA privind foaia de parcurs - A+A 18 octombrie 2017 – Rezumatul online al seminarului

Lucrările Conferinței președinției finlandeze a UE, 27-28 noiembrie 2019

Lucrările Conferinței de la Amsterdam privind cancerul cancerul profesional, 23-25 mai 2016