Proiectul-pilot al Parlamentului European privind sănătatea și securitatea lucrătorilor vârstnici

Proiectul „Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă – securitate și sănătate în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă”, a fost inițiat și finanțat de Parlamentul European (a se vedea Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, 29.2.2012, II/230 - II/231) și a fost desfășurat de către EU-OSHA prin delegare din partea Comisiei Europene.

Obiectivul Parlamentului European a fost să investigheze modalitățile de îmbunătățire a sănătății și securității în muncă, având în vedere provocările reprezentate de îmbătrânirea forței de muncă, și să contribuie la elaborarea politicii în domeniu. Proiectul desfășurat de agenție oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra aspectelor legate de îmbătrânire, de muncă și de securitate și sănătate în muncă, precum și o analiză a politicilor și a inițiativelor care abordează fenomenul de îmbătrânire a forței de muncă în întreaga Europă. De asemenea, proiectul a luat în considerare cercetarea Eurofound privind locurile de muncă durabile.

Este disponibilă o prezentare vizuală interactivă a principalelor rezultate ale proiectului, inclusiv date privind situația demografică, ocuparea forței de muncă, condițiile de muncă și sănătatea, precum și exemple de politici de securitate și sănătate în muncă și conexe din întreaga Europă, abordând provocările reprezentate de îmbătrânirea forței de muncă. 

Rapoarte întocmite în cadrul proiectului:

ANALIZĂ GENERALĂ

Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă - Raportul final de analiză generală – raportul sintetizează constatările proiectului și include măsuri politice și recomandări care vizează niveluri și tipuri diferite de audiență.

 

ÎMBĂTRÂNIREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI IMPLICAȚIILE ASUPRA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Îmbătrânirea forței de muncă: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă - O analiză a cercetărilor în domeniu. Bazată pe cercetarea documentară care a revizuit informațiile existente privind temele în cauză.

Femeile și îmbătrânirea forței de muncă: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă - O analiză a cercetărilor în domeniu. Bazată pe cercetarea documentară

 

POLITICI, STRATEGII ȘI PROGRAME

Raport de analiză privind politicile, strategiile și programele UE și ale statelor membre privind populația și îmbătrânirea forței de muncă – raportul abordează provocările reprezentate de îmbătrânirea forței de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă și domeniile de politică afectate de acestea, cum ar fi ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, sănătate publică și educație.

 

REABILITAREA ȘI REVENIREA ÎN CÂMPUL MUNCII 

Reabilitarea și revenirea în câmpul muncii: Raport de analiză privind politicile, strategiile și programele UE și ale statelor membre.

Analiza cercetărilor în domeniu privind reabilitarea și revenirea în câmpul muncii – efectuată pe baza cercetării documentare în scopul de a oferi o prezentare succintă a cunoștințelor și recomandărilor în domeniu

Descriere aprofundată a nouă studii de caz privind programele de reabilitare/revenire în câmpul muncii – descrierile includ opiniile experților, ale părților interesate sau ale părților care au participat în cadrul programelor.

 

IMAGINE DE ANSAMBLU LA NIVEL NAȚIONAL

Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă - Evidențele țărilor - informațiile au fost obținute prin intermediul cercetării documentare efectuate de experții naționali din fiecare țară și au fost suplimentate cu ajutorul grupurilor de discuții organizate de intermediari și experți în materie de securitate și sănătate în muncă din zece state membre

Versiuni lingvistice ale evidențelor țărilor

 

BUNE PRACTICI ȘI RESURSE

Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă: o analiză a bunelor practici la locul de muncă și a nevoilor de sprijin – raportul sintetizează constatările rezultate în urma studiilor de caz și a cercetării calitative.

24 de studii de caz privind bunele practici la locul de muncă – studiile de caz includ experiențele părților implicate în acțiuni, precum și opiniile și nevoile micilor întreprinderi.

Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă: Analiză a resurselor disponibile pentru locurile de muncă

 

Consultați ghidul electronic multilingv privind gestionarea securității și sănătății în muncă a unei forțe de muncă în curs de îmbătrânire

CONFERINȚA PĂRȚILOR INTERESATE

O conferință a părților interesate, care a avut loc la 22 septembrie 2015 la Bruxelles, a prezentat constatările și concluziile principale ale proiectului unei audiențe formate din factori de decizie politică la nivel național și european.

A se vedea informații suplimentare privind conferința

Acest proiect sprijină Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017 „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” , oferind informații generale pentru campanie.