Femeile și îmbătrânirea forței de muncă: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă - O analiză a cercetărilor în domeniu

Keywords:

Acest raport examinează interacțiunea dintre gen și vârstă în contextul securității și sănătății în muncă. Raportul explorează nevoia de a lua în considerare schimbările care apar odată cu înaintarea în vârstă din perspectiva diferențelor (biologice) dintre sexe — cum ar fi menopauza, pentru care nu există suficiente cercetări — și a diferențelor de gen (percepute la nivel social) —, printre care se numără segregarea pe verticală (diferențele ierarhice) și pe orizontală (preponderența în anumite sectoare), care expun femeile la riscuri diferite față de bărbați. Deoarece aceste diferențe persistă de-a lungul vieții profesionale, se concluzionează că în evaluarea riscurilor trebuie inclus atât genul, cât și înaintarea în vârstă, într-o abordare care să țină seama de toate etapele vieții.

Descărcați in: en