Standardele europene

Un „standard armonizat” este un standard adoptat de una dintre organizațiile europene de standardizare – Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC) și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) – ca urmare a unei cereri din partea Comisiei Europene.

Așa-numita „nouă abordare” reprezintă o metodă inovatoare de armonizare tehnică prin împărțirea responsabilităților între legiuitorul european și organismele europene de standardizare.

„Noua abordare” are la bază următoarele principii fundamentale:

  • directivele europene definesc „cerințele esențiale” pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății, a siguranței consumatorului sau a mediului. Aceste directive din cadrul noii abordări au la bază articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (fostul articol 95 din TCE), care permite adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea liberei circulații a bunurilor;
  • sarcina elaborării standardelor armonizate corespunzătoare care să îndeplinească cerințele esențiale ale produselor stabilite de directive revine organizațiilor europene de standardizare (CEN, CENELEC și ETSI);
  • se consideră că produsele care respectă standardele armonizate îndeplinesc și cerințele esențiale corespunzătoare (prezumția de conformitate, marcajul CE), iar statele membre trebuie să accepte libera circulație a acestor produse;
  • utilizarea acestor standarde rămâne voluntară. Pot fi respectate și standarde alternative, însă în acest caz producătorii au obligația să dovedească faptul că produsele lor îndeplinesc cerințele esențiale.

Informații detaliate cu privire la directivele adoptate în cadrul noii abordări sunt disponibile la secțiunea directive sau pe următoarele pagini de internet ale Comisiei Europene:

 

Linkuri către organismele europene și internaționale de standardizare 

Organisme naționale de standardizare

Membrii CENELEC
Țara Instituția / membrul CENELEC
Austria Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgia Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Cipru Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Republica Cehă Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danemarca Dansk Standard (DS)
Estonia Eesti Standardikeskus (EVS)
Finlanda Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Franța Association Française de Normalisation (AFNOR)
Germania Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grecia Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungaria Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islanda Islenskir Stadlar (IST)
Irlanda National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italia Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Letonia Latvijas Standarts (LVS)
Lituania Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Țările de Jos Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvegia Norsk Standard (SN)
Polonia Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalia Instituto Português da Qualidade (IPQ)
România Asociația de Standardizare din România (ASRO)
Slovacia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spania Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Suedia Swedish Standards Institute (SIS)
Elveția Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Membrii CENELEC  

Țara Instituția / membrul CENELEC
Austria Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgia Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Cipru Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Republica Cehă Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danemarca Dansk Standard (DS)
Estonia Eesti Standardikeskus (EVS)
Finlanda Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Franța Union Technique de l'Electricité
Germania Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grecia Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungaria Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islanda Staðlaráð Íslands
Irlanda Electro-Technical Council of Ireland Limited
Italia Comitato Elettrotecnico Italiano
Letonia Latvijas Standarts (LVS)
Lituania Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Țările de Jos Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvegia Norsk Elektroteknisk Komite
Polonia Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalia Instituto Português da Qualidade (IPQ)
România Asociația de Standardizare din România (ASRO)
Slovacia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spania Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Suedia SEK Svensk Elstandard
Elveția Electrosuisse