Securitatea şi sănătatea în muncă. În beneficiul companiilor.

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

În perioade dificile din punct de vedere economic, este important să ne amintim că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupun cheltuieli. Mai mult, studiile de caz relevă faptul că buna gestionare a SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

EU-OSHA s-a implicat în mai multe activități de cercetare pentru a estima povara bolilor profesionale, inclusiv impactul lor economic. Consultați instrumentul de vizualizare a datelor Barometrul SSM pentru a vedea impactul deceselor profesionale și al bolilor profesionale, măsurat în „ani de viață ajustați la dizabilitate” (Disability Adjusted Life Years – DALY) pe stat membru la 100 000 de angajați.

Toată lumea are de pierdut dacă este neglijat domeniul SSM: de la lucrătorii individuali până la sistemele naționale de sănătate. Însă aceasta înseamnă și că toată lumea poate beneficia de îmbunătățirea politicilor și a practicilor.

Țările cu sisteme precare de securitate și sănătate la locul de muncă folosesc resurse preţioase pentru tratarea unor accidente și boli care pot fi evitate. O strategie națională solidă aduce numeroase beneficii, cum ar fi:

 • creșterea productivității prin reducerea absenteismului pe motiv de boală;
 • reducerea costurilor cu asistența medicală;
 • menținerea în activitate a lucrătorilor în vârstă;
 • stimularea unor metode și tehnologii de lucru mai eficiente;
 • micșorarea numărului de persoane care sunt nevoite să își reducă programul de lucru pentru a îngriji un membru al familiei.

Costurile accidentelor de muncă, ale bolilor și ale deceselor

Care sunt efectele economice ale gestionării bune sau deficitare a SSM? Este esențial ca factorii de decizie, cercetătorii și intermediarii să înțeleagă răspunsul la această întrebare, dar pentru aceasta este nevoie de date de bună calitate. Iată de ce EU-OSHA urmărește să abordeze această necesitate în proiectul său în două etape de prezentare generală a costurilor și a beneficiilor securității și sănătății în muncă („Costs and benefits of occupational safety and health”). Proiectul are ca scop dezvoltarea unui model economic de calcul al costurilor care să ofere estimări fiabile ale costurilor.

Etapa 1: studiu la scară largă pentru identificarea și evaluarea datelor disponibile în fiecare stat membru, care pot fi folosite pentru elaborarea unui model de calcul al costurilor.

Rezultat: un raport general Estimarea costului accidentelor la locul de muncă și al bolilor profesionale: O analiză a surselor de date europene (2017).

Etapa 2a: realizarea unui model de estimare a costului bazat pe datele internaționale disponibile, în colaborare cu Organizația Internațională a Muncii, Comisia Internațională pentru Sănătate în Muncă și instituții din Finlanda și Singapore.

Rezultat: O comparație internațională a costului accidentelor de muncă și al bolilor profesionale (2017).

Date actualizate din estimarea Comisiei Internaționale pentru Sănătate în Muncă (ICOH) din 2022 (date din 2019) se găsesc în instrumentul de vizualizare a datelor al Barometrului SSM. Consultați impactul deceselor profesionale și al bolilor profesionale, măsurat în „ani de viață ajustați la dizabilitate” (Disability Adjusted Life Years – DALY) pentru fiecare stat membru și la 100 000 de angajați.

Vătămările, îmbolnăvirile și decesele profesionale implică costuri economice mari pentru persoane, angajatori, guverne și societate. Printre efectele negative ale gestionării deficitare a SSM se numără pensionarea anticipată cu costuri mari, pierderea de personal calificat, absenteismul și prezenteismul (când angajații merg la lucru chiar dacă sunt bolnavi, ceea ce mărește riscul de a face greșeli) și costuri medicale și prime de asigurare mai mari. Se estimează că 3,9 % din PIB-ul mondial și 3,3 % din PIB-ul UE reprezintă costul pentru societate al vătămărilor și îmbolnăvirilor profesionale (vezi articolul privind costul accidentelor de muncă și al bolilor profesionale). Procentul variază foarte mult de la o țară la alta, în special între țările occidentale și celelalte țări, în funcție de caracteristicile industriale, de contextul legislativ și de stimulentele pentru prevenție.

Etapa 2b: elaborarea unui model mai sofisticat de calcul al costurilor economice, bazat pe sursele de date naționale.

Rezultat:

Accidentele, bolile și decesele sunt asociate cu diferite tipuri de costuri. În primul rând, există costuri directe, cum ar fi costurile de asistență medicală. De asemenea, există costuri care rezultă din pierderile de productivitate și din scăderea producției. Apoi, există costuri asociate cu impactul asupra bunăstării umane — și anume impactul asupra vieții și sănătății oamenilor — care poate fi cuantificat și inclus într-o estimare a sarcinii. Aceste elemente sunt implicate în fiecare caz de accident de muncă sau boală profesională, iar însumarea costurilor aferente tuturor cazurilor ar oferi o estimare a costului total al accidentelor de muncă și bolilor profesionale. Această metodă de estimare a costurilor — și anume, însumând diferitele costuri menționate mai sus pentru a obține o estimare a costurilor totale — este cunoscută adesea și sub denumirea de „abordare ascendentă”.

Se poate folosi însă și o „abordare descendentă”: când costurile totale sunt estimate prin calcularea sarcinii totale a accidentelor de muncă și bolilor profesionale și prin estimarea părții din acest total care este cauzată de factori profesionali. Ulterior, se pot estima costurile asociate sarcinii accidentelor de muncă și bolilor profesionale. De cele mai multe ori, aceste costuri sunt exprimate pe baza unor măsuri de sănătate care există deja, precum ani de viață ajustați în funcție de invaliditate (DALY, disability-adjusted life years).

În cazul acestui proiect sunt luate în considerare ambele abordări după cum urmează:

 • un model ascendent care ia în considerare costurile directe, costurile indirecte și costurile necorporale (efectele asupra calității vieții și sănătății);
 • un model descendent bazat pe valoarea monetară a DALY asociat cu locul de muncă.

La colectarea datelor pentru ambele modele, anul 2015 a fost utilizat ca an de referință pentru a permite efectuarea de comparații între țări și între abordări.

 Prezentarea SlideShare a modelului de costuri pentru SSM

Beneficii pentru companii

Un sistem precar de securitate și sănătate în muncă este costisitor pentru companii, în timp ce un sistem SSM corespunzător aduce dividende. Companiile cu standarde mai înalte în domeniul securității și al sănătății sunt mai durabile și au un succes mai mare.

Studiile estimează că, pentru fiecare euro investit în SSM, se obține un profit de 2,2 euro și că raportul cost-beneficiu al îmbunătățirii securității și sănătății este favorabil.

Avantajele economice ale unui sistem SSM corespunzător sunt semnificative atât pentru companiile mari, cât și pentru cele mici. Pentru a da doar câteva exemple, securitatea și sănătatea corespunzătoare la locul de muncă:

 • sporesc productivitatea lucrătorilor;
 • reduc absenteismul;
 • reduc plățile compensatorii;
 • îndeplinesc cerințele de conformitate ale contractanților din sectorul public și privat.

Luarea de măsuri ar putea aduce beneficii semnificative companiei dumneavoastră. Aflați mai multe despre modul în care puteți să realizați îmbunătățiri și să gestionați riscurile aici .

Stimulente economice

În Europa, au fost puse în aplicare planuri de recompensare financiară a organizațiilor care mențin locuri de muncă sigure și sănătoase. Printre acestea se regăsesc:

 • prime de asigurare mai mici;
 • scutiri de taxe;
 • subvenții și granturi acordate de stat.

Un exemplu este sectorul măcelăriilor din Germania. Companiile participante au beneficiat de reducerea primelor de asigurare în cazul în care au promovat securitatea, de exemplu prin cumpărarea unor cuțite cu dispozitiv de protecție sau prin oferirea unor cursuri de formare în domeniul securității pentru șoferi.

Planul a avut următoarele efecte:

 • scăderea cu 1 000 pe an a numărului de accidente declarabile din acest sector în Germania;
 • o reducere a costurilor estimată la 40 de milioane de euro în șase ani;
 • o economie de 4,81 euro pentru fiecare euro investit.

Pentru asiguratori, oferirea unor astfel de planuri poate ajuta la reducerea numărului, a gravității și a costului cererilor de despăgubire.

Aflați mai multe despre stimulentele economice și modul în care pot fi introduse acestea: