You are here

Securitatea şi sănătatea în muncă. În beneficiul companiilor.

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics
În perioade dificile din punct de vedere economic, este important să ne amintim că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupun cheltuieli. Mai mult, studiile de caz relevă faptul că buna gestionare a SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii.

Toată lumea are de pierdut dacă este neglijat domeniul SSM: de la lucrătorii individuali până la sistemele naționale de sănătate. Însă aceasta înseamnă și că toată lumea poate beneficia de îmbunătățirea politicilor și a practicilor.

Țările cu sisteme precare de securitate și sănătate la locul de muncă folosesc resurse preţioase pentru tratarea unor accidente și boli care pot fi evitate. O strategie națională solidă aduce numeroase beneficii, cum ar fi:

 • creșterea productivității prin reducerea absenteismului pe motiv de boală;
 • reducerea costurilor cu asistența medicală;
 • menținerea în activitate a lucrătorilor în vârstă;
 • stimularea unor metode și tehnologii de lucru mai eficiente;
 • micșorarea numărului de persoane care sunt nevoite să își reducă programul de lucru pentru a îngriji un membru al familiei.

O perspectivă mai clară

Este important ca factorii de decizie să înțeleagă costurile pe care le presupun securitatea și sănătatea precare sau inexistente la locul de muncă. Unele sunt evidente – de exemplu, zile de lucru pierdute și plăți compensatorii. Altele, însă, sunt mai greu de apreciat, cum ar fi prețul plătit pentru suferința umană. Accidentele la locul de muncă și vătămările profesionale pot avea efecte economice ascunse asupra societății, precum moralul scăzut al personalului sau pierderi de clienți și de contracte.

Estimările variază, acesta fiind unul dintre motivele pentru care sunt necesare cercetări suplimentare, însă, de obicei, în cele mai multe țări, costurile aferente accidentelor de muncă și bolilor profesionale variază între 2,6 % și 3,8 % din PIB.

EU-OSHA dorește ca factorii de decizie să aibă acces la cifre cât mai exacte. De aceea, am publicat un raport care compară cele mai bune studii naționale privind costurile aferente unui sistem SSM precar . Raportul reprezintă punctul de plecare al unui proiect la scară largă privind estimarea costurilor aferente unui sistem SSM precar pe întreg teritoriul Europei.

Beneficii pentru companii

Un sistem precar de securitate și sănătate în muncă este costisitor pentru companii, în timp ce un sistem SSM corespunzător aduce dividende. Companiile cu standarde mai înalte în domeniul securității și al sănătății sunt mai durabile și au un succes mai mare.

Studiile estimează că, pentru fiecare euro investit în SSM, se obține un profit de 2,2 euro și că raportul cost-beneficiu al îmbunătățirii securității și sănătății este favorabil.

Avantajele economice ale unui sistem SSM corespunzător sunt semnificative atât pentru companiile mari, cât și pentru cele mici. Pentru a da doar câteva exemple, securitatea și sănătatea corespunzătoare la locul de muncă:

 • sporesc productivitatea lucrătorilor;
 • reduc absenteismul;
 • reduc plățile compensatorii;
 • îndeplinesc cerințele de conformitate ale contractanților din sectorul public și privat.

Luarea de măsuri ar putea aduce beneficii semnificative companiei dumneavoastră. Aflați mai multe despre modul în care puteți să realizați îmbunătățiri și să gestionați riscurile aici .

Stimulente economice

În Europa, au fost puse în aplicare planuri de recompensare financiară a organizațiilor care mențin locuri de muncă sigure și sănătoase. Printre acestea se regăsesc:

 • prime de asigurare mai mici;
 • scutiri de taxe;
 • subvenții și granturi acordate de stat.

Un exemplu este sectorul măcelăriilor din Germania. Companiile participante au beneficiat de reducerea primelor de asigurare în cazul în care au promovat securitatea, de exemplu prin cumpărarea unor cuțite cu dispozitiv de protecție sau prin oferirea unor cursuri de formare în domeniul securității pentru șoferi.

Planul a avut următoarele efecte:

 • scăderea cu 1 000 pe an a numărului de accidente declarabile din acest sector în Germania;
 • o reducere a costurilor estimată la 40 de milioane de euro în șase ani;
 • o economie de 4,81 euro pentru fiecare euro investit.

Pentru asiguratori, oferirea unor astfel de planuri poate ajuta la reducerea numărului, a gravității și a costului cererilor de despăgubire.

Aflați mai multe despre stimulentele economice și modul în care pot fi introduse acestea:

Resurse suplimentare: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety
Economic incentives for investing in health and safety