Integrarea SSM în educație

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Integrarea SSM în educație înseamnă includerea sistematică a acestei tematici în orele de curs. În mod ideal, aceasta devine parte integrantă a vieții cotidiene a elevilor, părinților și personalului didactic.

Dacă copiii încep să învețe despre sănătate și securitate în același timp în care învață să scrie și să citească, acestea vor deveni o parte integrantă firească a modului în care lucrează, se joacă și trăiesc. De asemenea, își dezvoltă o atitudine pozitivă față de sănătate și securitate, care îi va însoți pe tot parcursul vieții lor profesionale.

Cine începe de mic este mereu în siguranță: succesul educației în domeniul SSM

Cel mai bine este ca tematica SSM să fie integrată în diverse materii de studiu, nu să fie predată ca materie separată. Învățarea prin activități și exemplele din viața reală vor contribui la transmiterea eficientă a mesajului către copii și tineri. Mesajele principale pot fi repetate în moduri diferite pentru categorii de vârstă diferite, fie că este vorba despre școli primare, fie despre școli profesionale.

Modelul ideal este abordarea școlară globală. Integrarea SSM la nivelurile superioare de învățământ este mai dificilă și mai puțin răspândită, în special în cazul universităților, dar și aici se aplică același model, de acțiune la nivelul întregii instituții. Crearea de rețele și parteneriatul cu autoritățile din domeniul SSM reprezintă factori esențiali pentru o integrare reușită.

Integrarea SSM în viața școlară

Abordarea școlară globală aduce la un loc educația și gestionarea școlii. Elevii și personalul colaborează pentru a face din școală un loc sigur și sănătos pentru muncă și învățare, prin:

 • educație cu privire la riscuri și gestionarea SSM, de exemplu prin implicarea elevilor în identificarea pericolelor;
 • educație cu privire la sănătate și promovarea sănătății, de exemplu prin inițiativele privind „școlile sănătoase”;
 • promovarea demnității și a respectului pentru toți, de exemplu prin campanii împotriva comportamentului agresiv;
 • preocupare față de mediu, de exemplu prin reutilizarea și reciclarea materialelor.

Recomandări pentru o integrare reușită

În urma studiilor de caz realizate, am aflat ce elemente contribuie la buna funcționare a abordării școlare globale:

 • bunele aptitudini de conducere ale directorului, care motivează personalul și elevii;
 • implicarea elevilor, a părinților și a personalului;
 • furnizarea de sprijin și instrumente practice; resursa „
  Napo pentru învățători
  ” s-a dovedit foarte utilă în acest sens;
 • instruirea profesorilor;
 • crearea de rețele între școli;
 • cooperarea între autoritățile din domeniul SSM și autoritățile din învățământ;
 • adoptarea unei abordări practice și stabilirea de legături între educația cu privire la riscuri și materiile predate.

Mai multe informații: