Femeile și sănătatea și securitatea la locul de muncă

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Bărbații și femeile sunt diferiți din punct de vedere biologic (diferențe de sex), iar activitățile pe care le desfășoară, condițiile de lucru și modul în care sunt tratați de societate nu sunt identice (diferențe de gen).

Aceste diferențe pot avea implicații asupra pericolelor cu care se confruntă bărbații și femeile la locul de muncă și asupra modalităților de evaluare și control al acestora. De aceea, EU-OSHA cercetează și atrage atenția asupra problemelor de SSM cu care se confruntă femeile la locul de muncă.

Diferențe care pot afecta SSM

Există diferențe care influențează riscurile cu care se confruntă bărbații și, respectiv, femeile. Femeile:

  • lucrează în sectoare specifice și desfășoară tipuri specifice de activități;
  • trebuie să realizeze un echilibru între două seturi de responsabilități – de la serviciu și de acasă;
  • sunt insuficient reprezentate la nivel de supervizare și de conducere;
  • sunt diferite de bărbați din punct de vedere fizic, deși numeroase caracteristici variază mai mult între femei decât între bărbați și femei – de exemplu, forța fizică;
  • desfășoară activități profesionale care sunt adesea considerate, în mod eronat, ca fiind sigure și ușoare.

Deseori, practicile în materie de sănătate și securitate nu țin seama de aceste diferențe. Mai mult, volumul de lucru și riscurile legate de stres cu care se confruntă femeile la locul de muncă sunt adesea subestimate. EU-OSHA își propune să scoată în evidență aceste diferențe și să ajute la îmbunătățirea SSM în domeniile care le afectează cel mai puternic pe femei.

Ce pot face angajatorii

O abordare a SSM adaptată în funcție de gen înseamnă recunoașterea și luarea în considerare a diferențelor dintre lucrătorii bărbați și femei.

Angajatorii pot:

  • să adopte măsuri care să facă munca mai sigură și mai ușoară pentru toți;
  • să includă aspectele legate de gen în evaluarea riscurilor;
  • să examineze munca realizată efectiv și să evite prezumțiile despre cine este expus riscurilor și de ce;
  • să ofere flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru;
  • să implice femeile în adoptarea deciziilor în materie de SSM.

Această abordare este benefică pentru toți angajații, nu doar pentru femei.

Citiți fișele informative ale EU-OSHA pentru angajatori privind aspectele legate de gen și evaluarea riscurilor.

Rolul EU-OSHA

Scopul nostru principal este să ne asigurăm că aspectele legate de gen sunt luate în considerare la elaborarea strategiilor și la adoptarea deciziilor la locul de muncă și la nivelul UE. EU-OSHA cercetează în mod activ riscurile și tendințele care variază în funcție de gen, de exemplu prin studii axate pe sectoarele în care lucrează femeile, cum ar fi cel al serviciilor de curățenie, și pe riscurile cu care se confruntă în mod special femeile. De asemenea, integrăm aspectele legate de gen și în alte domenii de cercetare.

Punem la dispoziție instrumente și recomandări care ajută angajatorii să identifice și să evalueze riscurile care variază în funcție de gen.

Consultați și raportul EU-OSHA privind noile riscuri și tendințe în sănătatea și securitatea femeilor la locul de muncă și descoperiți ghidurile de bune practici și instrumentele de evaluare a riscurilor.