Evoluțiile în domeniul TIC și digitalizarea muncii

Developments in ICT and digitalisation of work

Crearea unei piețe unice digitale europene este una dintre primele 10 priorități ale Comisiei Europene.

Un proiect prospectiv al EU-OSHA analizează impactul pe care îl are asupra muncii evoluția rapidă din domeniul tehnologiilor digitale, inclusiv din cel al inteligenței artificiale și al roboticii, precum și potențialul lor impact asupra securității și sănătății în muncă (SSM). Proiectul își propune să ofere factorilor de decizie de la nivelul UE, guvernelor statelor membre, sindicatelor și angajatorilor informațiile de care au nevoie privind schimbările din domeniul tehnologiilor digitale, impactul lor asupra naturii și organizării muncii, precum și provocările pe care le pot genera în domeniul SSM.

Publicații apărute ca rezultat al proiectului

Studii de monitorizare care analizează mai în detaliu câteva domenii și provocări importante 

Consultați toate documentele de dezbatere specializate în domeniul TIC/digitalizare și SSM

Aceste activități ar trebui să contribuie la asigurarea unor locuri de muncă sigure și sănătoase în viitor, în conformitate cu obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în UE.