Puncte focale naționale

Image

EU-OSHA dispune de câte un punct focal național în fiecare stat membru, ale cărui date de contact pot fi accesate gratuit.

Punctele focale sunt numite de fiecare stat membru ca reprezentanți oficiali al EU-OSHA în țara respectivă, fiind în general autoritățile naționale competente în materie de securitate și sănătate în muncă și contribuind cel mai mult la punerea în aplicare a programelor de lucru ale EU-OSHA.

Care este baza legală a punctelor focale naționale?

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă solicită instituirea unui punct focal național care să fie autoritatea națională competentă sau o instituție națională desemnată de aceasta.

Punctul focal național este obligat să țină seama de punctul de vedere al partenerilor sociali de la nivel național în conformitate cu legislația și/sau practicile naționale.

Cum funcționează punctele focale naționale?

Fiecare punct focal își gestionează propria rețea tripartită compusă din organisme guvernamentale și din reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale. Rețeaua națională reflectă situația din statele membre, aceasta nefiind creată de EU-OSHA.

Această rețea contribuie la activitățile EU-OSHA și la mecanismul de difuzare a produselor și informației către părțile interesate naționale. În plus, punctele focale joacă un rol activ în planificarea și implementarea campaniilor EU-OSHA, precum și în desemnarea experților naționali care participă la grupurile și seminariile agenției.

Care este situația statelor din afara UE?

Norvegia, Islanda și Liechtensteinul, ca țări SEE, au de asemenea puncte focale naționale care participă pe deplin la rețeaua EU-OSHA de puncte focale și sunt tratate la fel ca statele membre. Elveția, ca țară EFTA, participă de asemenea la rețeaua EU-OSHA de puncte focale.

EU-OSHA are puncte focale naționale și în regiunea Balcanilor de Vest, precum și în Turcia, ca urmare a unui program finanțat prin instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA). În prezent, țările participante sunt: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo (în temeiul RCSONU 1244/99), Muntenegru, Serbia și Turcia.

Scopul cooperării este de a pregăti aceste țări pentru participarea deplină la rețeaua EU-OSHA și de a contribui la dezvoltarea unei culturi de prevenire a riscurilor. Activitățile susținute sunt legate în primul rând de schimbul de informații și de activitățile de sensibilizare cu privire la SSM, conform Campaniilor pentru locuri de muncă sigure și sănătoase.