Cancerul asociat muncii

O varietate largă de măsuri comunitare în domeniul securității și sănătății în muncă au fost adoptate în temeiul articolului 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Directivele europene sunt obligatorii din punct de vedere juridic și trebuie transpuse în legislația națională de către statele membre.

Cu toate acestea, radiațiile, stresul și alți factori asociați organizării muncii și condițiilor de lucru au fost raportați ca având legătură cu cancerul asociat muncii. În plus, dovezi noi sugerează că expunerea profesională la disruptori endocrini (de exemplu, anumite pesticide) sau nanomateriale poate, de asemenea, cauza cancer.

Aceste statistici alarmante au dus la adoptarea de măsuri. În 2017, Comisia Europeană s-a angajat să protejeze lucrătorii de cancerul profesional printr-o inițiativă privind securitatea și sănătatea în muncă. Acest lucru s-a obținut parțial prin revizuirea Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, care stabilește limite de expunere pentru substanțe chimice cancerigene frecvente la locurile de muncă europene.

Vedeți proiectul nostru: Sondajul privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de cancer în Europa