Cancerul asociat muncii

Una dintre cele mai mari probleme de sănătate cu care se confruntă locurile de muncă din Europa și chiar din lume este  cancerul asociat muncii. Acesta este responsabil pentru un procent estimat de 53% dintre toate decesele asociate muncii din UE și din alte țări dezvoltate. Potrivit Foii de parcurs privind agenții cancerigeni,  aproximativ 120 000 de cazuri de cancer asociat muncii sunt înregistrate în fiecare an ca rezultat al expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă în UE, conducând la aproximativ 80 000 de decese  anual.

Cu toate acestea, radiațiile, stresul și alți factori asociați organizării muncii și condițiilor de lucru au fost raportați ca având legătură cu cancerul asociat muncii. În plus, dovezi noi sugerează că expunerea profesională la disruptori endocrini (de exemplu, anumite pesticide) sau nanomateriale poate, de asemenea, cauza cancer.

Aceste statistici alarmante au dus la luarea de măsuri în această privință. În cadrul unei noi inițiative privind securitatea și sănătatea în muncă, Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a proteja lucrătorii împotriva cancerului asociat muncii. Acest lucru va fi realizat pe de o parte prin revizuirea Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni pentru a stabili limitele de expunere pentru produsele chimice comune cauzatoare de cancer în locurile de muncă europene.