Cancerul asociat muncii

Una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa și din întreaga lume este cancerul profesional. Se estimează că, în 2015, acesta a stat la baza a 53 % din totalul deceselor asociate muncii înregistrate în UE și în alte țări dezvoltate. Potrivit Foii de parcurs privind agenții cancerigeni din 2016, UE înregistrează în fiecare an aproximativ 120 000 de cazuri de cancer profesional ca urmare a expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă, ducând la aproximativ 80 000 de decese anual.

Cu toate acestea, radiațiile, stresul și alți factori asociați organizării muncii și condițiilor de lucru au fost raportați ca având legătură cu cancerul asociat muncii. În plus, dovezi noi sugerează că expunerea profesională la disruptori endocrini (de exemplu, anumite pesticide) sau nanomateriale poate, de asemenea, cauza cancer.

Aceste statistici alarmante au dus la adoptarea de măsuri. În 2017, Comisia Europeană s-a angajat să protejeze lucrătorii de cancerul profesional printr-o inițiativă privind securitatea și sănătatea în muncă. Acest lucru s-a obținut parțial prin revizuirea Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, care stabilește limite de expunere pentru substanțe chimice cancerigene frecvente la locurile de muncă europene.

Vedeți proiectul nostru: Sondajul privind expunerea lucrătorilor la factori de risc de cancer în Europa