Locurile de muncă sigure și sănătoase opresc pandemia

© EU-OSHA

COVID-19: Resurse la locul de muncă

Pandemia de COVID-19 este una dintre cele mai mari provocări cu care s-au confruntat societățile și întreprinderile. Vom putea depăși această provocare numai dacă colaborăm pentru a opri răspândirea acestei boli și pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos atât pentru telelucrători, cât și pentru cei care revin la locul de muncă obișnuit. Această secțiune prezintă o serie de ghiduri, materiale de sensibilizare și linkuri suplimentare pe această temă.

La locurile de muncă unde lucrătorii pot fi expuși la un virus din categoria agenților biologici, angajatorii trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor la locul de muncă și să stabilească măsuri adecvate. Recomandările prezentate aici sunt menite să sprijine angajatorii în îndeplinirea acestor sarcini. Obligațiile legale minime sunt prevăzute în Directiva privind agenții biologici. Informații suplimentare pe această temă sunt disponibile în secțiunea noastră despre substanțele periculoase (subsecțiunea agenți biologici).

GHIDURI UE

Cum pot contribui concret întreprinderile la combaterea acestei pandemii și la protejarea angajaților? Cunoștințele disponibile și conștientizarea sunt esențiale — toată lumea trebuie să fie bine informată cu privire la răspândirea virusului, la simptomele infecției și la minimizarea expunerii. Ghidul nostru sprijină organizațiile să ofere lucrătorilor informațiile de care au nevoie și să ia măsuri de prevenire a infectării.

COVID-19: Înapoi la locul de muncă - Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor (versiune PDF

COVID-19: ghid pentru locul de muncă

Încercați instrumentul OiRA de evaluare a riscurilor creat pentru COVID-19

Material video pentru sensibilizare Napo în…stop pandemiei

Munca la distanță

În contextul actual de izolare datorat pandemiei de COVID-19, milioane de lucrători europeni sunt obligați să lucreze de la domiciliu cu normă întreagă, pentru a reduce riscul de contractare a virusului. O realitate nouă, care ne poate afecta sănătatea fizică și psihică. Acest ghid prezintă modul în care oamenii se pot proteja efectiv când lucrează de acasă.

Sfaturi practice pentru munca de acasă într-un mod cât mai sănătos, mai sigur și mai eficient

Baza de date cu instrumente practice și îndrumări privind AMS: munca la distanță

Material video pentru sensibilizare Napo … lucrează de acasă pentru a opri pandemia

Resurse din partea UE și a organizațiilor internaționale

Comisia Europeană: site-ul despre Covid-19
Comisia Europeană: portalul de date pentru cercetători
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Instrumentul PolicyWatch al UE pentru COVID-19, realizat de Eurofound
Organizația Internațională a Muncii (OIM)
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 

Agenții biologici

Scopul nostru este sensibilizarea cu privire la expunerea la aceste pericole prezente la locul de muncă și de a furniza mai multe informații despre problemele de sănătate asociate, care cuprind nu numai bolile infecțioase, ci și cancerul și alergiile.

Agenții biologici și bolile profesionale: rezultatele unei evaluări a literaturii de specialitate, ale unui sondaj în rândul experților și ale unei analize a sistemelor de supraveghere

Epidemiile și locul de muncă

Agenții biologici

Expunerea lucrătorilor din domeniul sănătății la agenți biologici și problemele de sănătate asociate

Expunerea la agenți biologici și problemele de sănătate asociate în ocupațiile legate de animale

Agenții biologici și bolile profesionale asociate în ocupații care implică deplasări și contactul cu călătorii

Expunerea la agenți biologici și problemele de sănătate asociate în domeniul gestionării deșeurilor și al epurării apelor uzate

Expunerea la agenți biologici și problemele de sănătate asociate în agricultură