Locurile de muncă sigure și sănătoase opresc pandemia

Image

COVID-19: Resurse la locul de muncă

Pandemia de COVID-19 este una dintre cele mai mari provocări cu care s-au confruntat societățile și întreprinderile. Vom putea depăși această provocare numai dacă colaborăm pentru a opri răspândirea acestei boli și pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos atât pentru telelucrători, cât și pentru cei care revin la locul de muncă obișnuit. Această secțiune prezintă o serie de ghiduri, materiale de sensibilizare și linkuri suplimentare pe această temă.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Impactul bolii Covid cu evoluție lungă asupra lucrătorilor și locurilor de muncă și rolul SSM

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

La locurile de muncă unde lucrătorii pot fi expuși la un virus din categoria agenților biologici, angajatorii trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor la locul de muncă și să stabilească măsuri adecvate. Recomandările prezentate aici sunt menite să sprijine angajatorii în îndeplinirea acestor sarcini. Obligațiile legale minime sunt prevăzute în Directiva privind agenții biologici. Informații suplimentare pe această temă sunt disponibile în secțiunea noastră despre substanțele periculoase (subsecțiunea agenți biologici).

GHIDURI UE

Cum pot contribui concret întreprinderile la combaterea acestei pandemii și la protejarea angajaților? Cunoștințele disponibile și conștientizarea sunt esențiale — toată lumea trebuie să fie bine informată cu privire la răspândirea virusului, la simptomele infecției și la minimizarea expunerii. Ghidul nostru sprijină organizațiile să ofere lucrătorilor informațiile de care au nevoie și să ia măsuri de prevenire a infectării.

COVID-19: Înapoi la locul de muncă - Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor (versiune PDF)

Material video pentru sensibilizare Napo în…stop pandemiei

Munca la distanță

Epidemics and the Workplace

În contextul actual de izolare datorat pandemiei de COVID-19, milioane de lucrători europeni sunt obligați să lucreze de la domiciliu cu normă întreagă, pentru a reduce riscul de contractare a virusului. O realitate nouă, care ne poate afecta sănătatea fizică și psihică. Acest ghid prezintă modul în care oamenii se pot proteja efectiv când lucrează de acasă.

Sfaturi practice pentru munca de acasă într-un mod cât mai sănătos, mai sigur și mai eficient

Baza de date cu instrumente practice și îndrumări privind AMS: munca la distanță

Material video pentru sensibilizare Napo … lucrează de acasă pentru a opri pandemia

Resurse din partea UE și a organizațiilor internaționale

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming