Instrumentele electronice SSM

Image

Evoluția tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) a determinat elaborarea unui număr din ce în ce mai mare de instrumente interactive online („instrumente electronice”), iar sectorul securității și sănătății în muncă (SSM) nu este străin de această tendință. Mulți actori SSM și-au exprimat deja interesul față de aceste tehnologii noi și de posibilitățile pe care le oferă, iar în ultimii ani s-au dezvoltat multe instrumente electronice SSM. Nevoia de a identifica o cale simplă și ușoară pentru asigurarea conformității cu legislația și promovarea unei culturi a securității și sănătății a fost factorul determinant în dezvoltarea acestor instrumente - mai ales în rândul microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici (ÎMM-uri).

Ce este un instrument electronic?

Un instrument electronic este o aplicație informatică care poate fi rulată pe internet, pe calculator sau pe telefon, tabletă sau orice dispozitiv electronic. Indicativul „e” — de la „electronic” — diferențiază aceste instrumente de cele tradiționale pe hârtie sau de publicații.

Instrumentele electronice sunt „interactive”. Ele necesită introducerea de informații de către utilizator fie sub formă de cunoștințe (de exemplu, prin bifarea unor casete sau completarea unui câmp de date), fie sub formă de măsurători de mediu (de exemplu, măsurarea pe smartphone a nivelurilor de zgomot și de lumină). Pe baza acestor intrări, instrumentul generează informații adaptate fiecărui utilizator (de exemplu, prin ghidarea utilizatorului într-un proces de decizie). În acest sens, un „instrument electronic” este diferit de unul static sau pasiv cum ar fi o fișă informativă, o listă de verificare sau un ghid electronic.

Instrumentele electronice SSM ar trebui să ofere sprijin și/sau resurse organizațiilor (în special întreprinderilor mici și microîntreprinderilor, deoarece acestea sunt deseori companiile care au cel mai mult nevoie de aceste instrumente) pentru a le ajuta să gestioneze riscurile profesionale. Însă instrumentele electronice pot fi dezvoltate pentru o gamă largă de utilizări, care pot fi foarte generale și relevante pentru un public diversificat sau mult mai specifice și mai adaptate. De exemplu:

 • pentru a ajuta la punerea în aplicare a legislației SSM (actorul principal SSM în îndeplinirea obligațiilor sale legale);
 • pentru a ajuta la promovarea unei culturi preventive (pentru sensibilizare, în scop informativ);
 • în scop de instruire (de exemplu, învățarea electronică)

Beneficiile instrumentelor electronice

Pentru organizații sau utilizatori individuali, instrumentele electronice SSM:

 • acordă întreprinderilor mici și microîntreprinderilor competențe privind prevenirea riscurilor SSM la nivel intern;
 • facilitează desfășurarea activității (datele în format electronic pot fi comunicate și analizate mai ușor decât pe hârtie);
 • ajută la identificarea pericolelor și a riscurilor de la locul de muncă;
 • facilitează procesul de evaluare a riscurilor;
 • ilustrează posibile soluții la problemele SSM;
 • sprijină punerea în aplicare a măsurilor preventive la locul de muncă;
 • sunt ușor de folosit, interactive și ușor de accesat.

Spre deosebire de instrumentele pe hârtie, utilizarea unui instrument electronic poate fi monitorizată. De asemenea, puteți obține feedback cu privire la eficacitatea și funcționalitatea instrumentului electronic. Mai mult, rezultatele instrumentelor electronice (de exemplu, statistici) pot fi utilizate ca indicatori de proiect și pot oferi date anonime pentru monitorizarea gradului de realizare a politicii SSM.

Pentru intermediari și legislatori, instrumentele electronice pot servi drept instrumente de sensibilizare (de exemplu, când sunt utilizate în contextul unei campanii) și pot mobiliza actorii (de exemplu, partenerii sociali, inspectorate).

În ultimul rând, instrumentele sunt atractive pentru tineri (lucrători, studenți) și, prin difuzarea și diseminarea online (internet și rețele de socializare), pot ajunge la un public foarte diversificat.

Provocările asociate instrumentelor electronice

Există o varietate de factori care trebuie luați în considerare la elaborarea unui instrument electronic:

 • Ce tehnologie este necesară? Spre exemplu, găzduirea, dispozitivele multiple și sistemele de operare, toate acestea trebuie avute în vedere.
 • Care sunt costurile de dezvoltare și întreținere? Costurile de dezvoltare a instrumentelor electronice sunt în general mici comparativ cu instrumentele pe hârtie (mai exact, nu există costuri de tipărire, distribuire sau depozitare). Cu toate acestea, pe măsură ce se dezvoltă instrumentul, apar noi funcționalități (de exemplu, o interactivitate mai mare), iar dezvoltarea lor va mări costurile și timpul de dezvoltare. Există de asemenea costuri asociate întreținerii și actualizării instrumentului electronic.
 • Instrumentul va fi o aplicație pe internet sau pe mobil? Unele instrumente electronice pot fi „independente” pe un telefon și nu necesită o conexiune la internet, în timp ce altele sunt concepute sub forma unui site web reactiv care necesită o conexiune la internet. Este mai ușor de evaluat succesul unor site-uri web reactive, decât cel al aplicațiilor mobile, însă este posibil ca utilizatorul să nu aibă întotdeauna conexiune la internet. Atunci când se decide alegerea unei metode, în primul rând se are în vedere utilizatorul.
 • Cine deține drepturile de proprietate? Apar deseori incertitudini și dificultăți sub acest aspect.
 • Au fost clarificate toate aspectele privind drepturile de autor (de exemplu, software, conținut, fotografii)? Drepturile de autor pentru publicații pe hârtie nu sunt aceleași cu drepturile de autor pentru instrumente electronice și, deseori, trebuie consultați juriști pentru clarificarea acestor aspecte.

Deși întreținerea și actualizarea instrumentelor electronice pot fi costisitoare, costurile pot fi reduse prin distribuirea cunoștințelor și aplicarea de metode comune.

EU-OSHA și instrumentele electronice

EU-OSHA consideră că instrumentele electronice SSM contribuie în mod esențial la creșterea nivelului de securitate și sănătate la locurile noastre de muncă. Prin urmare, agenția s-a dedicat stimulării dezvoltării de noi instrumente electronice în domeniul SSM și susținerii, promovării și diseminării instrumentelor electronice existente. EU-OSHA se axează pe instrumente electronice SSM „non-profit” sau „necomerciale” sau pe cele care sunt gratuite pentru utilizatorul final.

EU-OSHA se implică în dezvoltarea de instrumente electronice SSM prin:

 • cooptarea tuturor părților implicate (dezvoltatori, factori de promovare, experți, utilizatori) pentru a discuta despre nevoi și provocări;
 • distribuirea de informații și cunoștințe despre modul de elaborare a instrumentelor electronice;
 • schimbul de bune practici în legătură cu dezvoltarea instrumentelor electronice;
 • identificarea provocărilor legate de dezvoltarea instrumentelor electronice;
 • susținerea de reuniuni anuale;
 • diseminarea informațiilor cu privire la asigurarea transferabilității instrumentelor.

EU-OSHA susține instrumentele existente prin:

 • promovarea instrumentelor electronice prin articole OSHwiki;
 • încurajarea distribuirii, adoptării și adaptării instrumentelor existente de către alte instituții, organizații și state membre;
 • funcționarea ca o platformă de promovare încrucișată (mai exact, instrumentele sunt incluse/promovate în alte proiecte sau campanii).

Citiți mai multe despre evenimente și ateliere privind instrumentele electronice desfășurate de EU-OSHA.

Citiți articole OSHwiki pe instrumente electronice precum SEIRICH: instrument pentru evaluarea produselor chimice din mediile ocupaționale și SUBSPORT - Substitution Support Portal (portalul pentru asistență la substituire).